Lønninger må tilpasses produktivitet

Publisert

Den spanske sentralbanken, Banco de España, har etterlyst en reform som gjør det mulig å tilpasse lønnsutviklingen til produktiviteten. I dag er det primært inflasjon som påvirker lønnsutviklingen i Spania. Bankens sjefsanalytiker, José Luis Malo de Molina, sier det nåværende systemet hvor alle lønnes likt koblet mot inflasjon ikke bare motvirker en bedre produktivitet, det fører også til situasjonen man hadde i 2009 hvor lønningene øker mer enn landets BNP.

Fagforeningene er i denne omgang imot at lønningene skal kobles mot produksjonen.

Den spanske sentralbanken, Banco de España, har etterlyst en reform som gjør det mulig å tilpasse lønnsutviklingen til produktiviteten. I dag er det primært inflasjon som påvirker lønnsutviklingen i Spania. Bankens sjefsanalytiker, José Luis Malo de Molina, sier det nåværende systemet hvor alle lønnes likt koblet mot inflasjon ikke bare motvirker en bedre produktivitet, det fører også til situasjonen man hadde i 2009 hvor lønningene øker mer enn landets BNP.

Fagforeningene er i denne omgang imot at lønningene skal kobles mot produksjonen.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter