Lavere vekst i økonomien neste år

Publisert

Den internasjonale organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) nedjusterte sin vekstprognose for Spania for 2024 til 1,4 %.

OECDs nye prognose for Spania er 0,5 prosentpoeng lavere enn tidligere, mens vekstprognosen for 2025 er 2,0 %. Justeringene gjenspeiler den økonomiske nedgangen som observeres globalt, spesielt i Europa, som er hardt rammet av stigende renter som begrenser kreditt og forbruk.

Til tross for disse utfordringene forventes Spania å forbli en drivkraft i EU, med en vekst som overgår flere viktige europeiske økonomier som Tyskland, Frankrike og Italia. Spania forventes også å ende 2023 med en vekst på 2,4 prosent, noe som er betydelig høyere enn gjennomsnittet i eurosonen. Det skriver El País.

OECD understreker også at inflasjonen i Spania har falt betydelig, og at lønnsøkninger har bidratt til å gjenopprette kjøpekraften som gikk tapt under pandemien. OECD advarer imidlertid om at veksten vil avta i 2024 på grunn av en restriktiv pengepolitikk og redusert offentlig støtte, noe som forventes å bremse både offentlig og privat forbruk og investeringer.

Utover vekstperspektivet oppfordrer OECD Spania til å gjennomføre en mer robust og bærekraftig finanspolitisk konsolidering. Dette innebærer blant annet å ta tak i de økende pensjonsutgiftene, som forventes å øke sin andel av bruttonasjonalproduktet med 2,7 prosentpoeng mellom 2024 og 2040. OECD etterlyser også strategiske investeringer som fremmer vekst og utfyller de europeiske utvinningsfondene, samt forbedringer innen forskning og utvikling, utdanning og en skattereform som støtter energiomstillingen.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter