19.7 C
Alicante
30.4 C
Málaga
22.9 C
Las Palmas de Gran Canaria

Lavere skattetrykk i Spania

Nylig publiserte tall for 2016 viser at skattetrykket i Spania har gått ned. Statens skatteinntekter utgjorde i 2016 34.1% av brutto nasjonalprodukt. Det er 0.4% lavere enn året før i følge Eurostat.

Tallene viser også at Spania ligger rundt 7% lavere enn snittet for andre EU-land hva skatteinntekter i forhold til BNP angår. Den spanske staten tar altså inn mindre i moms, arbeidsgiveravgift, skatt på inntekt og formue. Og tendensen er at tallet går videre ned, altså at skattetrykket letter noe.

Til sammenlikning utgjør skatteinngangen 40.4% i Tyskland, 47,6% i Frankrike og 36.9% i Portugal. Deler av forklaringen for den lavere skatteinngangen i Spania er at man her har store deler av økonomien som betaler en lavere momssats enn den vanlige på 21%. Turistsektoren betaler i hovedsak bare 10% skatt, dette inkluderer transport og hoteller. Europakommisjonen ha lenge pekt på nettopp dette som et problem for Spania og bedt spanjolene gjøre endringer på dette for å sikre høyere offentlige inntekter, for på denne måten å minske underskuddet i det offentlige og landets gjeld.

Den spanske økonomien har vært i god vekst for perioden tallene er hentet fra.

 

Dersom skattenivået i Spania heves til snittnivået i EU vil statens inntekter øke med 75 milliarder Euro. Det spanske finansdepartementet har uttalt at man ønsker å holde skattenivået under EU nivå så den spanske økonomien forblir konkurransedyktig.

Relaterte saker

- Advertisement -