Lavere skattetrykk i Spania

Publisert

Nå ved utgangen av 2017 har man publisert tall fra 2016 som viser at skattetrykket i Spania har gått ned. Statens skatteinntekter utgjorde i 2016 34.1% av brutto nasjonalprodukt. Det er 0.4% lavere enn året før i følge Eurostat. 

Tallene viser også at Spania ligger rundt 7% lavere enn snittet for andre EU-land hva skatteinntekter i forhold til BNP angår. Den spanske staten tar altså inn mindre i moms, arbeidsgiveravgift, skatt på inntekt og formue. Og tendensen er at tallet går videre ned, altså at skattetrykket letter noe.

Til sammenlikning utgjør skatteinngangen 40.4% i Tyskland, 47,6% i Frankrike og 36.9% i Portugal. Deler av forklaringen for den lavere skatteinngangen i Spania er at man her har store deler av økonomien som betaler en lavere momssats enn den vanlige på 21%. Turistsektoren betaler i hovedsak bare 10% skatt, dette inkluderer transport og hoteller. Europakommisjonen ha lenge pekt på nettopp dette som et problem for Spania og bedt spanjolene gjøre endringer på dette for å sikre høyere offentlige inntekter, for på denne måten å minske underskuddet i det offentlige og landets gjeld.

Den spanske økonomien har vært i god vekst for perioden tallene er hentet fra.

Dersom skattenivået i Spania heves til snittnivået i EU vil statens inntekter øke med 75 milliarder Euro. Det spanske finansdepartementet har uttalt at man ønsker å holde skattenivået under EU nivå så den spanske økonomien forblir konkurransedyktig.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter