Lavere skattetrykk i Spania

Publisert

Nå ved utgangen av 2017 har man publisert tall fra 2016 som viser at skattetrykket i Spania har gått ned. Statens skatteinntekter utgjorde i 2016 34.1% av brutto nasjonalprodukt. Det er 0.4% lavere enn året før i følge Eurostat. 

Tallene viser også at Spania ligger rundt 7% lavere enn snittet for andre EU-land hva skatteinntekter i forhold til BNP angår. Den spanske staten tar altså inn mindre i moms, arbeidsgiveravgift, skatt på inntekt og formue. Og tendensen er at tallet går videre ned, altså at skattetrykket letter noe.

Til sammenlikning utgjør skatteinngangen 40.4% i Tyskland, 47,6% i Frankrike og 36.9% i Portugal. Deler av forklaringen for den lavere skatteinngangen i Spania er at man her har store deler av økonomien som betaler en lavere momssats enn den vanlige på 21%. Turistsektoren betaler i hovedsak bare 10% skatt, dette inkluderer transport og hoteller. Europakommisjonen ha lenge pekt på nettopp dette som et problem for Spania og bedt spanjolene gjøre endringer på dette for å sikre høyere offentlige inntekter, for på denne måten å minske underskuddet i det offentlige og landets gjeld.

Den spanske økonomien har vært i god vekst for perioden tallene er hentet fra.

Dersom skattenivået i Spania heves til snittnivået i EU vil statens inntekter øke med 75 milliarder Euro. Det spanske finansdepartementet har uttalt at man ønsker å holde skattenivået under EU nivå så den spanske økonomien forblir konkurransedyktig.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter