Lasteskip boikotter spanske havner

Publisert

Store rederier unngår spanske havner etter konflikten mellom Spanias regjering og landets havnearbeidere. Arbeiderne skal i lengre tid har praktisert en skjult streik med gå-sakte-aksjon på lossing og lasting. Årsaken er at regjeringen vil åpne markedet for utenlandsk konkurranse slik EU krever. Det fryktes at Spania som følge av streiken nå vil tape i konkurranse med andre havner som Marseille i Frankrike, Lisboa i Portugal og Tanger i Marokko. Så langt skal landet ha tapt over 100 millioner euro på konflikten.

Til grunn for streiken ligger den spanske regjeringens nye lov om å åpne for fri konkurranse ved alle landets havner, en sektor som til nå har vært beskyttet mot selskaper fra andre EU-land. Lovforslaget kommer etter at EU har truet Spania med bøter dersom de ikke endrer praksis og følger unionens regler for det indre marked.

I løpet av februar måned skal et sted mellom førti og femti lasteskip ha lagt om kursen og seilt til andre havner.

I følge selskapene taper Spania nå rundt 5 millioner euro om dagen. Siden konflikten startet i begynnelsen av februar skal til sammen over 100 millioner euro har gått tapt.

Det fryktes også at internasjonal skipsfart som følge av problemen vil legge om sine ruter og at dette kan bli et permanent mønster. Det vil i så fall kunne ramme Spania hardt økonomisk og føre til tap av flere hundre arbeidsplasser.

Som følge av redernes motreaksjon skal de spanske fagforeningene ha avblåst deler av streiken som var planlagt i mars, skriver avisen El Mundo. 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter