Kutter på utgifter

Publisert

Den økonomiske krisen i Spania tvinger familier til å prioritere utgiftene. Det brukes mindre penger på fritid, ferie og klær, og mer penger for å dekke boliglån og grunnleggende behov som mat og drikke.

Den økonomiske krisen som ser ut til å bli vedvarende for mange spanske familier, gjør at mange har blitt nødt til å prioritere pengeforbruket annerledes enn hva de gjorde før.

Den siste undersøkelsen som ble utført av Statistisk Sentralbyrå (INE) viser hvordan familiene bruker pengene i hjemmet.

Den økonomiske krisen i Spania tvinger familier til å prioritere utgiftene. Det brukes mindre penger på fritid, ferie og klær, og mer penger for å dekke boliglån og grunnleggende behov som mat og drikke.

Den økonomiske krisen som ser ut til å bli vedvarende for mange spanske familier, gjør at mange har blitt nødt til å prioritere pengeforbruket annerledes enn hva de gjorde før.

Den siste undersøkelsen som ble utført av Statistisk Sentralbyrå (INE) viser hvordan familiene bruker pengene i hjemmet.

Fra regionen Valencia har hver husholdning i gjennomsnitt brukt 30,2 prosent av inntektene til å dekke boliglån, husleie, vann, strøm og gass.
I 2006 ble bare 23,46 prosent av inntektene brukt til denne delen av husholdningens utgifter.

Dette betyr i praksis at hver familie i Castellòn, Valencia og Alicante i gjennomsnitt årlig bruker 8.172 euro på denne delen av husholdningens utgifter mot 6.913 euro i 2006.

Det har blitt kuttet drastisk i oppussinger, vedlikehold og generell renovering av hus og hjem. 

For fem år siden ble 6,10 prosent brukt på denne delen, mens det i fjor ble brukt bare 4,62 prosent.
I tillegg brukes det mindre på hotell, restauranter, cafèer som har hatt en nedgang fra 10,63 prosent til 8,90 prosent i samme periode.

Familier bruker også mindre på kultur og underholdning. Disse utgiftene har falt fra 7,74 prosent til 6,52 prosent i samme tidsperiode.

Det blir også brukt mindre penger på klær og sko.

Familiene bruker altså mer penger på å dekke huslån og leie, og mindre på renovering, matvarer, klær og sko.

Situasjonen gjelder ikke bare i regionen Valencia, men også resten av Spania.

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter