Kunne gjort mer for å forhindre bankkrisen

Publisert

Situasjonen i den spanske banksektoren har de siste årene kostet staten flere titalls milliarder euro, en rekke sparebanker har blitt etterforsket for korrupsjon og tidligere bankledere står tiltalt for bedrageri og underslag. I en ny intern gransking får Banco de España kritikk av sine egne inspektører for ikke å ha gjort mer for å forhindre problemene.  

I følge kritikken skal det være et misforhold mellom det inspektørene har meldt fra om og hvilke beslutninger som er blitt tatt hos ledelsen.

Situasjonen i den spanske banksektoren har de siste årene kostet staten flere titalls milliarder euro, en rekke sparebanker har blitt etterforsket for korrupsjon og tidligere bankledere står tiltalt for bedrageri og underslag. I en ny intern gransking får Banco de España kritikk av sine egne inspektører for ikke å ha gjort mer for å forhindre problemene.  

I følge kritikken skal det være et misforhold mellom det inspektørene har meldt fra om og hvilke beslutninger som er blitt tatt hos ledelsen.

I rapporten, som er gjort på oppfordring av EU-kommisjonen, Den europeiske sentralbanken og Det internasjonale pengefondet, blir det sagt at ledelsen ved flere anledninger «valgte å se en annen vei».

«Mellom det som rapporteres fra inspeksjoner og de avgjørelsene som tas av bankens ledelse eksisterer det alt for mange filtre som kun tjener til å endre inspektørenes konklusjoner» heter det i rapporten.

Inspektørene har gjentatte ganger kommet med opplysninger om kritikkverdige forhold, informasjon som skal ha gått tapt i systemet, blitt dekket over eller som ledelsen av andre grunner ikke har fulgt opp.

Samtidig legges det vekt på at det å avsløre kriminelle handlinger ikke er sentralbankens hovedoppgave. Som kontrollinstitusjon har Banco de España først og fremst hatt i oppgave å se på forhold knyttet til sparebankenes solvens, styring og organisering.

Inspektørene kritiserer likevel ledelsen som de mener mangler ekspertise når det gjelder risikovurdering i bank- og finansspørsmål.

Dette har i følge inspektørene gjort at ledelsen har vært for lite kritiske når de har blitt konfrontert med opplysninger om manglende styring og kontroll i de forskjellige bankene.   

Langt på vei antydes det at dersom ledelsen hadde vært mindre ettergivende og mer på vakt overfor feil og mangler ville man kunne ha begrenset problemene i banksektoren og kanskje unngått noe av den vanskelige økonomiske situasjonen Spania har opplevd de siste par årene.

For fremtiden oppfordres det til økt satsing på å styrke kompetansen og legge til rette for en mer omfattende kontroll med spansk bankvesen. Inspektørene etterlyser en «sunn» og «demokratisk» organisasjon som kan gjøre finansmyndighetene i stand til å håndtere sitt ansvar på en bedre måte.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter