Kreditt for de som ikke kan betale leien

Publisert

En ny kredittordning skal hjelpe utleiere og leietakere. Dette målrettede tiltaget fra den spanske regjeringen lar leietaker søke på en kreditt for husleien så lenge landet er under «krise-tiltak».

Mikrolånet er rentefritt og tas opp lav leietaker men betales ut direkte til utleier. Dette gjelder leie av bolig eller kontorlokaler hvor leietaker har blitt sagt opp eller mistet stor del av omsetningen.

Detaljene for ordningen er ikke kjent men trolig vil leietaker få en rentefri utsettelse på tre måneder. Mens staten garanterer for leien og Spanias banker låner ut pengene utleier skal ha.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter