Investorer vil satse mer på Spania

Publisert

Hele 9 av 10 utenlandske firmaer ønsker å fortsette eller ekspandere sine virksomheter i Spania i årene fremover. Det viser en årlig undersøkelse fra den prestisjefulle spanske handelshøyskolen IESE. På en skala over godt «forretningsklima» der 5 er maksimum får Spania får 2,9 poeng, to desimaler mer enn i 2014. I følge undersøkelsen er det spesielt fire forhold som gjør Spania interessant for utenlandske selskaper – infrastruktur, arbeidskraft, livskvalitet og markedsstørrelse.

Over 500 av de utenlandske firmaene som er spurt i undersøkelsen Barómetro del clima de negocios en España fra den anerkjente skolen Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) opplyser at de forventer en positiv utvikling for selskapet i tiden fremover.

Optimismen gjelder alle deler av firmaets virksomhet fra økte investeringer og økt inntekt, til eksport av varer og tjenester og behovet for nye ansatte.

Hele 94 prosent av de spurte mener de vil øke investeringene i Spania innen utgangen av 2015, en andel som går opp til 95 prosent når perspektivet utvides til 2016 til 2018.

På en skala over godt «forretningsklima» der 5 er maksimum får Spania får 2,9 poeng, to desimaler mer enn i 2014. Fjoråret var det første året med positiv endring, en trend som har fortsatt i 2015 viser undersøkelsen.

Styrker og svakheter i det spanske markedet
I følge analysen er det spesielt fire forhold som gjør Spania interessant for utenlandske selskaper – infrastruktur, arbeidskraft (tilgjengelig og adekvat), livskvalitet og markedsstørrelse. Disse faktorene var også utslagsgivende for fjorårets oppsving i barometeret.

Under infrastruktur er det spesielt et godt utbygget nettverk av motorveier, høyhastighetstog og flyplasser som trekkes frem som viktig. Når det gjelder arbeidskraft er det både tilgjengeligheten (med 23 prosent ledighet er det mange jobbsøkere) og andelen ufaglærte arbeidere som gjør landet attraktivt. I tillegg nevenes kompetansen som ligger i at Spania har mange høyt anerkjente handelshøyskoler.

For kategorien livskvaliteten er flere forhold som trekker poengsummen opp. Her nevnes spesielt sikkerheten i samfunnet (Spania anses som et relativt trygt sted å bo), fritidssysler, kultur og ikke minst landets helsesystem som holdes høyt i undersøkelsen.

Samtidig finnes det forhold som kan forbedres. Av svakheter nevnes skattesystemet og betingelsene for innovasjon (Disse to faktorene er viktige, men anses for å ha større betydning for spanske bedrifter enn utenlandske firmaer som holder til i Spania).

Prisen på strøm trekker også ned. Det samme gjør betingelsene for forskning og utvikling, såkalt R&D (Research and development). Byråkratiet anses også til dels for å stå i veien for forretningslivet. Det samme gjelder ansattes utgifter til folketrygd, merverdiavgifter samt spesielle skatter og avgifter for enkelte varer og tjenester. I tillegg nevnes søknadsprosedyrer for visum som tungvint.

Selv om tilgjengelig og adekvat arbeidskraft er nevnt som et pluss i undersøkelsen er det rom for forbedringer også der. Her nevnes blant annet språkkunnskaper (Spania ligger bak mange andre land når det gjelder å kunne et annet språk enn morsmålet, inkludert engelsk). Evne til å lære og akseptere ansvar og følge målsettinger er også viktige punkter som nevnes. Her ser man i følge undersøkelsen et manglende samsvar mellom forventingene i forretningslivet og det som gjelder for den enkelte (på gulvet).

Økonomisk oppgang
Spanias økonomi er avgjørende for forretningslivet. Her legges det vekt på at utviklingen har gått i riktig retning siden midten av 2013. Spania er for øyeblikket blant de raskest voksende økonomiene i EU og har to år med sammenhengende vekst bak seg. De siste prognosene for 2015 har vist en økning i landets bruttonasjonalprodukt på over 3 prosent.

Dersom dette holder seg og utviklingen fortsetter i riktig retning, betyr det at man har en reell og stabil økonomisk vekst, med lokale markeder i utvikling, og gjør at landet blir stadig mer interessant for utenlandske investorer.

Det refereres også til tall fra spanske myndigheter som viser at investeringene fra utlandet vokste med rundt 10 prosent i fjor til 18 milliarder euro (ca. 167 milliarder kroner). Det gjør Spania til den niende største mottakeren av utenlandsk kapital til investering på verdensbasis, skriver IESE.

Foto: Forelesning ved IESE (©PromoMadrid, Alfredo Urdaci 2010)

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter