Investorene sviktet Spania i første kvartal

0
40

Tall fra den spanske sentralbanken for mars vitner om negative trender i spansk økonomi. Netto-beregninger viser en kapitalflukt på mer enn 66,2 milliarder euro, den høyeste målingen siden registreringene startet i 1990.   

Bankinnskuddene er blitt mindre, det er lånt ut færre penger og investorer har kvittet seg med aksjer og obligasjoner. Ser man på sifrene for årets tre første måneder er det trukket ut mer enn 97 milliarder euro i kapital.

Tall fra den spanske sentralbanken for mars vitner om negative trender i spansk økonomi. Netto-beregninger viser en kapitalflukt på mer enn 66,2 milliarder euro, den høyeste målingen siden registreringene startet i 1990.   

Bankinnskuddene er blitt mindre, det er lånt ut færre penger og investorer har kvittet seg med aksjer og obligasjoner. Ser man på sifrene for årets tre første måneder er det trukket ut mer enn 97 milliarder euro i kapital.

I finansmarkedet får bankkrisen og problemene i sparebanken Bankia mye av skylden for uroen. Ved inngangen til juni-måned lå renten på spansk gjeld på rundt 6,5 %, mens renten på tysk gjeld til sammenlikning bare var på 1,17  %. Eksperter mener at frykten for at spansk økonomi skal bryte sammen og at gjeldsbevisene skal bli verdiløse, vil kunne bidra til å presse renten enda høyere.

Redselen for økonomisk kollaps er imidlertid i følge flere analyser overdrevet. Selv om nettoberegninger viser at hovedstrømmen av kapital har gått i negativ retning, har det også blitt gjort nye innskudd, utlån og investeringer i samme periode.

Søndag 3. mai avviste også PPs talsmann i Kongressen, Alfonso Alonso, ryktene om at Tyskland har lagt press på Spania om å takke ja til krisehjelp. I et intervju med radiokanalen Onda Cero sa Alonso at det jobbes med problemene og at Spania kommer til å klare seg. Han oppfordret samtidig folk til ikke å bidra til krisemaksimering.

Dette bildet av situasjonen stemmer også godt med uttalelsene fra Angela Merkel under et møte i Stralsund noen dager før, der hun ba folk ha tiltro til de grepene som nå gjøres for å styrke økonomien i Spania. Hun påpekte også at nesten alle land i EU har måttet ta nødvendige skritt for å skape stabilitet i banksektoren. Åpenhet om disse tiltakene bidrar i følge Merkel til økt oversikt og forutsigbarhet i det europeiske finansmarkedet.

Forbundskansleren svarte også på spørsmål om EU-kommisjonens forslag om å hjelpe medlemslandenes banker med tilskudd fra den europeiske sentralbanken – en løsning der bankene skal få tilført kapital direkte uten å gå veien om krisehjelp og politisk inngripen fra EU.

Merkel, som til nå har holdt hardt på en restriktiv linje i den økonomiske politikken, mente det var for tidlig med en slik løsning, men utelukket ikke at det kunne bli aktuelt på et senere tidspunkt. Press fra de andre landene i pengeunionen vil imidlertid kunne tvinge Tyskland til å si ja til forslaget allerede nå. Spørsmålet regnes som ett av de store temaene når landene møtes for å diskutere EUs fremtid den 28. og 29 juni.     

Av Ole C. Glad