13.1 C
Alicante
30.4 C
Málaga
18.1 C
Las Palmas de Gran Canaria

Innfører ny praksis i utkastelsessaker

Etter flere års kamp ser det ut til at Spania endelig skal få endret praksisen som siden starten på finanskrisen har gjort tusenvis av mennesker husløse. Etter at EU-domstolen torsdag 14. mars slo fast at spansk lov er i strid med EUs direktiver, har landets rettsvesen og tinglysningsmyndigheter fulgt opp saken med hver sin avgjørelse.

Tinglysningsmyndighetene har bestemt at det fra nå av skal bli vanskeligere for banker og andre kreditorer å gjennomføre utkastelser uten at det er avsagt dom. I tillegg har spansk høyesterett slått fast at bankene ikke uten videre skal ha lov til å operere med lånerenter som er høyere enn markedsrenten.

Etter flere års kamp ser det ut til at Spania endelig skal få endret praksisen som siden starten på finanskrisen har gjort tusenvis av mennesker husløse. Etter at EU-domstolen torsdag 14. mars slo fast at spansk lov er i strid med EUs direktiver, har landets rettsvesen og tinglysningsmyndigheter fulgt opp saken med hver sin avgjørelse.

Tinglysningsmyndighetene har bestemt at det fra nå av skal bli vanskeligere for banker og andre kreditorer å gjennomføre utkastelser uten at det er avsagt dom. I tillegg har spansk høyesterett slått fast at bankene ikke uten videre skal ha lov til å operere med lånerenter som er høyere enn markedsrenten.

Ikke alle utkastelser skjer ved lov og dom. I mange tilfeller har banken stilt som betingelse for lånet at en eventuell utkastelsesprosess skal skje gjennom notaren, noe som betyr at saken går raskere. Tinglysningsmyndighetene (Consejo General del Notariado) har imidlertid bestemt at landets notarer fra nå av har fullmakt til å stanse slike utkastelser dersom lånetageren formelt har gått til sak mot banken.

I tillegg har spansk høyesterett erklært bankenes klausuler om et såkalt «gulv» på flytende renter ugyldig. Det betyr at bankens minimumsrente ikke skal gjelde for lånekundene men at renten alltid skal følge markedet, noe som i dagens økonomiske situasjon betyr langt lavere satser enn det mange banker har lagt inn i kontrakten. Minimumsrenten blir bare kjent ugyldig i tilfeller der kunden anses  for å være ført bak lyset av banken, noe de fleste forbrukere i teorien kan prosedere på.

Begge beslutningen kommer etter at EU-domstolen i midten av mars slo fast at spansk lov på flere punkter må settes til side fordi den bryter med EUs egen lov om forbrukervern. Domstolen mener at et boliglån må anses som et forbrukerprodukt noe som betyr at lovgivning som beskytter forbrukerens rettigheter skal gjelde for lånetakerne og gå foran bankens rett til innkreving. Avgjørelsen gjør at regler om gjeldsinnkreving og utkastelse som til nå har vært i bruk ikke lenger skal anses som gyldige.

Det nasjonalforsamlingen de siste fem årene ikke har klart å få til gjøres med andre ord nå av landets byråkrater og dommere. Statsminister Mariano Rajoy og PP har etter avgjørelsen i Luxemburg antydet at loven skal endres. Det vil imidlertid ta tid. I mellomtiden vil EU-dommen og utfallet av fremtidige rettsavgjørelser ved spanske domstoler være retningsgivende.

Hvor stort er problemet?
Det finnes ingen sikre tall på hvor mange familier som til nå har blitt tvunget til å forlate sine hjem. Spansk statistisk sentralbyrå (INE) fører ingen statistikk over utkastelser. I følge organisasjonen for gjeldsofre (PAH) er det snakk om flere hundre tusen husstander, mens regjeringen mener tallet er langt lavere og snakker om maksimalt 15.000. Den eneste formelle registreringen som gjøres skjer ved domstolene. Der skilles det imidlertid ikke mellom hjem, hjem nummer to, feriebolig og annen eiendom. Tallene gir likevel en viss indikasjon på hvor stort problemet er. I følge domstolenes register var det fra 2008 til 2012 hele 252.000 saker som endte med utkastelsesdom på grunn av mislighold av lån. Til sammen ble det opprettet 415.000 saker i denne perioden. Mange av dem er ikke ferdigbehandlet.  

Relaterte saker

- Advertisement -