Inflasjonen stiger for tredje måned på rad

Publisert

En økning i strømprisene som følge av høyere momssatser presser opp inflasjonen i Spania. Oppgangen ses over hele eurosonen, selv om årsakene er forskjellige.

Spanias KPI-inflasjon steg med 3,6 % på årsbasis i mai, ifølge foreløpige data fra Instituto Nacional de Estadística (INE) som ble offentliggjort torsdag.

Dette kommer etter en økning på 3,2 % i mars og 3,3 % i april.

Den årlige KPI-raten falt med 0,6 prosentpoeng mellom januar og februar i år, før den begynte å stige igjen.

Den harmoniserte inflasjonstakten (HICP), som gjør det mulig å sammenligne de europeiske medlemslandene, lå på 3,8 % i mai.

Det er en økning fra 3,4 % i april og litt høyere enn prognosen på 3,7 % som ble gitt av økonomer i Bloomberg-undersøkelsen.

Spanias statistikkbyrå forklarte inflasjonsøkningen med en økning i strømprisene, knyttet til gjeninnføringen av en momssats på 21 % i mars.

I juni 2021 reduserte staten denne avgiften til 10 % for å hjelpe forbrukerne med stigende strømregninger, selv om den ble gjeninnført da engrosprisene på strøm falt.

Spania planlegger også å fjerne de reduserte momssatsene på enkelte basismatvarer senere i år, noe som kan bidra til å presse inflasjonstallene oppover.

Hvis energi og enkelte matvarekostnader holdes utenfor inflasjonen i mai, ligger kjernetallet på 3 %, en liten økning fra april, da det lå på 2,9 %.

Den underliggende økningen skyldes prisøkninger på turistrelaterte tjenester, som pakkereiser, flyreiser og overnatting.

Dagens tall vil bli bekreftet den 13. juni, og INE vil da gi en mer detaljert oversikt over prissvingningene.

Torsdagens kunngjøring kom etter at Tyskland i går kunne notere en oppgang i inflasjonen, med en prisvekst på 2,8 % i mai (harmonisert) sammenlignet med samme måned året før.

I motsetning til i Spania gikk de månedlige energiprisene ned med 1,1 % på årsbasis.

Prisøkningen i mai skyldtes i stor grad at ordningen med billige nasjonale jernbanebilletter, som ble innført i Tyskland ett år tidligere, opphørte.

Irlands harmoniserte inflasjonstall, som også ble offentliggjort i dag, viste en årlig økning på 1,9 % i mai.

Dette skyldtes delvis økte transportkostnader, mens energi- og matvareprisene var uendret i løpet av måneden.

Foreløpige inflasjonsmålinger for hele eurosonen kommer i morgen.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter