Inflasjon i Spania endte på 3,1%

Publisert

INEs foreløpige estimat for desember viser at inflasjonen på årsbasis falt med 0,1 prosentpoeng sammenlignet med november. Årets inflasjon er nesten halvparten av hva den var for ett år siden, men fortsatt godt over de to prosentene som regnes som en akseptabel grense.

Foreløpig vil 2023 bli avsluttet med en inflasjon på 3,1 prosent, som er 2,6 prosentpoeng lavere enn for ett år siden. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere energipriser og svakere økning i matvareprisene.

Andre faktorer som har bidratt til den positive utviklingen, er en fortsatt nedgang i bensinprisene, lavere olje- og gasspriser og en svakere amerikansk dollar i forhold til euroen, noe som gjør det billigere for Europa å kjøpe energi. Den underliggende inflasjonen, dvs. uten drivstoff og ferskvarepriser, endte på sin side på 3,8 % i desember. Dette er det laveste nivået siden mars i fjor.

Til tross for denne positive utviklingen har inflasjonen fortsatt ikke nådd Den europeiske sentralbankens mål på to prosent. Analytikere advarer om at den gjenværende marginen kan bli den vanskeligste å få ned, og at potensielle geopolitiske hendelser kan komplisere prosessen.

Utsiktene for 2024 er forsiktig optimistiske. Den spanske sentralbanken spår en fortsatt nedgang i inflasjonen til 2,3 % dersom myndighetene opprettholder sine nåværende støttetiltak. Det er imidlertid potensial for volatilitet avhengig av ytterligere økonomiske overraskelser og den gradvise effekten av Den europeiske sentralbankens pengepolitikk.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter