IMF spår 2,5 % vekst i Spania for 2023, senker prognosen for 2024

Publisert

Ifølge den nye rapporten “World Economic Outlook”, som ble publisert tirsdag av Det internasjonale pengefondet (IMF), vil den spanske økonomien i år og neste år ekspandere raskest blant de største avanserte økonomiene.

IMF holder sin prognose for 2023 uendret, men senker prognosen for neste år med tre tiendedeler av et prosentpoeng.

Nærmere bestemt har institusjonen, som ledes av Kristalina Georgieva, bestemt seg for å opprettholde juli-prognosen på 2,5 % vekst for Spania i 2023, men har nedjustert prognosen for 2024 med tre tideler, da de forventer en vekst på 1,7 % av BNP.

I rapporten, som ble lagt frem i Marrakech, der IMF avholder sitt høstmøte for 2023, advares det mot en global svekkelse av aktiviteten i tjenesteytende sektor samtidig med en vedvarende nedgang i industrien, mens institusjonen i juli i fjor pekte på styrken i tjenesteytende sektor, særlig turisme, som en av drivkreftene bak den økte veksten i Spania.

“Oppgangen i tjenesteytende sektor er nesten fullført, og den sterke etterspørselen som lå til grunn for de tjenesteytende økonomiene, er nå i ferd med å svekkes”, sier Pierre-Olivier Gourinchas, sjeføkonom i IMF.

På den annen side advarer institusjonen om at nedgangen i prognosene for de fleste landene i eurosonen delvis er et resultat av den strammere pengepolitikken som er nødvendig for å redusere inflasjonen, og som kan ha begynt å virke, selv om overføringen er ujevn fra land til land.

IMFs nye prognoser legger opp til en global vekst på 3 %, i tråd med den forrige prognosen, men senker den forventede veksttakten for neste år med et tiendels prosentpoeng.

Når det gjelder de avanserte økonomiene, opprettholder IMF sine tidligere prognoser på 1,5 % i år og 1,4 % neste år, men det er et stort sprik mellom den økte optimismen for USA, som øker prognosene med henholdsvis tre og fem tideler til 2,1 % i 2013 og 1,5 % i 2024.

Når det gjelder euroområdet, har den internasjonale institusjonen derimot forverret sin tidligere vekstprognose for 2023 med to tiendedeler av et prosentpoeng til 0,7 %, mens prognosen for 2024 også er redusert med tre tiendedeler av et prosentpoeng til 1,2 %.

Når det gjelder de fremvoksende økonomiene, sikter IMF mot en vekst på 4 % i år og neste år, og opprettholder dermed den tidligere prognosen for 2023, men kutter prognosen for 2024 med ett tidels prosentpoeng.

Blant de mest relevante økonomiene i denne gruppen har institusjonen nedjustert forventningene til Kina, med en vekst på 5 % i 2023 og 4,2 % i 2024, en nedjustering på henholdsvis to og tre tideler.

Når det gjelder India, har IMF oppjustert vekstprognosen for i år med to tidels prosentpoeng til 6,3 %, mens prognosen for neste år er uendret, også den på 6,3 %.
Nye IMF-prognoser peker mot mer moderat inflasjon

Når det gjelder prisutviklingen, tyder IMFs nye prognoser på at inflasjonen i Spania vil ligge på gjennomsnittlig 3,5 % i år, mot 8,3 % i fjor, mens det advares om at prisene vil ta seg opp i 2024, da den gjennomsnittlige inflasjonen vil ligge på 3,9 %.

Dermed vil prisveksten i Spania i år bli mindre intens enn forventet i gjennomsnitt for de avanserte økonomiene, med en økning på 4,6 %, selv om IMFs prognose for neste år spår en økning på 3 % for denne gruppen av land.

Når det gjelder den amerikanske økonomien, spår den internasjonale institusjonen at inflasjonen vil ende på 4,1 % i gjennomsnitt i 2023, og at den vil avta til 2,8 % neste år, noe som fortsatt er over den amerikanske sentralbankens stabilitetsmål.

IMF spår på sin side at den gjennomsnittlige inflasjonen i euroområdet i år vil ligge på 5,6 %, etter 8,4 % i 2022, før den avtar til 3,9 % året etter.

Selv om Tyskland, Frankrike og Italia blant de største økonomiene i euroområdet vil oppleve høyere prisstigning enn Spania i 2023, med en inflasjon på henholdsvis 6,3 %, 5,6 % og 6 %, forventer IMF at de tre landene vil oppleve en mer moderat prisstigning enn Spania i 2024, siden de respektive inflasjonsratene anslås til 3,5 % for Tyskland og 2,5 % for Frankrike, mens prisene i Italia vil stige med 2,6 %.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter