IMF: Spansk økonomi i stabil vekst

Publisert

Veksten i spansk økonomi vil fortsette å øke i tiden fremover. Det mener Det internasjonale pengefondet (IMF) som tirsdag 27. mai offentliggjorde hovedinnholdet i den forestående årsrapporten om Spania. IMF mener fremgangen er et resultat av en kollektiv innsats fra det spanske folk som siden 2010 har måttet tåle flere runder med innsparinger og økonomiske reformer.

Den økonomiske veksten i Spania startet i fjor og har etter det blitt «styrket» sier IMF. Organisasjonen viser til resultatene for første kvartal i år med en økning i bruttonasjonalprodukt på 0,4 prosent, den sterkeste veksten i landets økonomi siden 2008. Spania var tilbake i vekst i andre halvdel av 2013 etter mer enn to år med sammenhengende økonomisk nedgang. Det understrekes samtidig at mange spanjoler fremdeles sliter økonomisk som følge av nedgangstidene. IMF foreslår flere nye tiltak for å bekjempe den høye arbeidsledigheten og mener EU bør gjøre mer for å støtte opp om utviklingen.

I utkastet tilrapporten Article IV Consultations som hvert år gjøres for alle medlemslandene mener pengefondet at Spania må gjøre mer for å hjelpe firmaer å skape arbeidsplasser og investere. I følge IMF har spanske bedrifter vært under kontinuerlig press for å kutte kostnader og si opp ansatte. Å redusere det økonomiske presset på bedriftene vil gi dem muligheten til å vokse, noe alle parter i følge organisasjonen vil kunne nyte godt av.

Videre mener IMF at byråkratiske regler bør endres for å gjøre det lettere for nye firmaer å starte opp. Organisasjonen mener å ha oppdaget mer enn 2.700 regler i Spania som generelt hindrer fremgang i det private næringsliv, de fleste av dem på regionalt nivå.

Det påpekes også at landets myndigheter må jobbe mer aktivt med å få ned den offentlige gjelden som nå er på vei mot 100 prosent av bruttonasjonalprodukt. Nøkkelen til å få redusert gjelden ligger i følge organisasjonen blant annet i den forestående skattereformen. IMF etterspør en mer tilpasset skatte- og avgiftspolitikk som vil stimulere ytterligere vekst i økonomien og økt sysselsetting.

I tillegg mener IMF at EU bør gjøre mer for å støtte opp om utviklingen i Spania. Det foreslås tiltak som vil senke lånekostnadene for spanske bedrifter og husholdninger samt endringer som vil øke etterspørselen etter spanske eksportvarer. IMF mener også at Den europeiske sentralbank (ESB) i større grad bør bruke sine pengepolitiske virkemidler til å stimulere medlemslandenes økonomier og etterspør videre skritt i retning av en bankunion for Eurolandene.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter

Nyttig å vite: