21 C
Alicante
30.4 C
Málaga
24 C
Las Palmas de Gran Canaria

IMF: Spanjoler rikere enn italienere

For første gang i historien er spanjolene rikere enn italienerne. Det fremgår i hvert fall av IMFs liste over bruttonasjonalprodukt per capita for 2017 uttrykt i kjøpekraft i dollar. Spanjolene står oppført med en gjennomsnittsinntekt på 38.285 dollar, mot italienernes 38.140 dollar. Inntektsforskjellen vil i følge pengefondet fortsette å øke i årene som kommer, i takt med veksten i økonomien. I IMFs oversikt for oktober i fjor stod Norge til sammenlikning oppført med 70.590 dollar.

At spanjolene nå «rykker fra» italienerne på IMFs lister kan gjenspeiles i de to landenes økonomier, skriver avisen El Confidencial. Det internasjonale pengefondet (IMF) forventer en vekst i Spanias bruttonasjonalprodukt på 2,8 prosent i 2018 og 2,2 prosent i 2019. Spania er dermed blant de raskest voksende økonomiene i EU. Italia står til sammenlikning oppført med en vekstprognose på 1,5 og 1,1 prosent for de to årene.

I følge IMFs oversikt for oktober 2017 er de rikeste innbyggere i eurolandene å finne i Luxemburg (109.191 dollar), etterfulgt av Irland (72.632 dollar) og Nederland (53.581 dollar). Til samenlikning står Norge oppført med 70.590 dollar.

Les også: Økt tillit til spansk økonomi  

Relaterte saker

- Advertisement -