IMF: Bedre prognoser for spansk økonomi

Publisert

Det internasjonale pengefondet (IMF) kom tirsdag 21. januar med oppdaterte økonomiske prognoser for 2014. Spania justeres opp med fire desimaler til en vekst på 0,6 prosent av bruttonasjonalprodukt. Tallet ligger under regjeringen Rajoys mål på 0,7 prosent, men er en sterk forbedring i forhold til andre land, den nest beste etter Storbritannia som settes opp fem desimaler til 2,4 prosent. Prognosene er også positive for Eurosonen sett under ett. Pengefondet advarer likevel om at den økonomiske veksten ennå er svak og at landene syd i Europa fremdeles er blant de mest bekymringsverdige.

IMFs forrige rapport var i oktober i fjor. Da var den ventede økonomiske veksten for Spania i 2014 satt til 0,2 prosent. At prognosene nå forbedres med det firedobbelte begrunnes med at den tidligere så langsomme prosessen med å komme ut av nedgangstider nå ser ut til å gå raskere. Samtidig er belastningen av de økonomiske tiltakene regjeringen har gjort blitt mindre heter det.

De nye beregningene fra pengefondet blir tolket som en positiv nyhet i Spania. Den spanske avisen El País skriver at Det internasjonale pengefondet de siste tre årene har vært det mest «pessimistiske offisielle organet» som vurderer spansk økonomi. At fondet i sin nye rapport har en høyere forventning til vekst i landets økonomi tillegges derfor en viss betydning.

El País er imidlertid skeptisk til å snakke om at krisen er over og begrunner det med landets høye arbeidsledighet. I følge regjeringens beregninger vil man i løpet av året få en moderat økning i sysselsettingen. Arbeidsledigheten er ventet å være på 25 prosent ved utgangen av 2014, mens den i dag er på over 26 prosent.

IMFs forventede økonomiske vekst for Spania i 2014 er høyere enn EU-kommisjonens beregninger fra november på 0,5 prosent, men lavere enn regjeringen Rajoys prognoser. Den spanske regjeringen holder fast på 0,7 prosent som sitt offisielle tall, men har samtidig sagt at de håper på en økning på 1,0 prosent.

For økonomiene i Eurosonen samlet sett har IMF også justert opp sine prediksjoner, men kun med én desimal. Det tilsier en prognose for økonomisk vekst på 1,0 prosent i 2014 og 1,4 prosent i 2015. Selv om veksten er beskjeden og det advares mot å tro på raske endringer ser utviklingen likevel ut til å gå i riktig retning, noe lederen av pengefondet Christine Lagarde (bilde) nylig også ga utrykk for. Franske Lagarde sa under en møte i Washington i midten av måneden at det nå så lysere ut og at hun håpet at 2014 ville bli året der Europas syv år med svak økonomi ble forandret til syv år med sterk økonomi.

 

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter