Ikke lenger blant «verstingene» i EU

Publisert

Spania er ikke lenger blant landene med størst økonomiske problemer i EU. Det konkluderer Europakommisjonen som plasserer landet utenfor gruppen av mest bekymringsverdige medlemsland. I følge kommisjonen er Italia den nye verstingen med foruroligende høy offentlig og privat gjeld og svak konkurranseevne. Samtidig understrekes det at også Spania har for høy gjeld og fremdeles befinner seg blant landene som trenger å gjøre endringer. Kommisjonen trekker frem arbeidsledigheten på 26 prosent som spesielt urovekkende og utelukker ikke behovet for nye arbeidsreformer.

EU-kommisjonens visepresident Olli Rehn (bilde) kunne onsdag 5. mars presentere en ny rapport der Spania ikke lenger er på listen over land med «eksessiv økonomisk ubalanse». Visepresidenten mener reformene har hjulpet og at landet nå opplever forbedringer på en rekke områder. Spania er fremdeles ansett for å være i økonomisk ubalanse, men ikke lenger på samme nivå som for eksempel Italia, Slovenia og Kroatia.

Begynnende økonomisk vekst og en sterk eksportindustri trekkes frem som viktige områder med fremgang, mens offentlig og privat gjeld samt den høye arbeidsledigheten anses som bekymringsverdig. Den økonomiske veksten gir forhåpninger, men er foreløpig ikke sterk nok til å skape store endringer i den høye gjelden og de høye ledighetstallene.

Det påpekes likevel at økonomien ser ut til å gå i riktig retning med landets økende eksport som en viktig faktor. Det legges også vekt på utviklingen i arbeidsmarkedet den siste tiden med tendenser til økt sysselsetting. Også banksektoren betegnes som et lyspunkt, med den positive effekten av støtten fra EU til kriserammede banker og svake banker som nå er ute av faresonen.

Nivået på både offentlig og privat gjeld betraktes imidlertid som ett problem. Olli Rehn understreker behovet for å fortsette med de økonomiske reformene for å sikre en positiv utvikling, en oppfatning som støttes av Det internasjonale pengefondet (IMF). EU-kommisjonen anser det høye gjeldsnivået blant spanske familier som spesielt urovekkende, noe som i all hovedsak tilskrives boliglånene og prisfallet i eiendomsmarkedet de siste seks årene. Mange har kjøpt hus til priser som i dag er langt over markedsverdi. I tillegg gjør den høye arbeidsledigheten at inntektene i mange husstander er forholdsvis lav, noe som fører til at nedbetalingen av gjeld går saktere enn ønsket. Både EU-kommisjonen og IMF mener Spania bør innføre nye reformer som kan stimulere til økt sysselsetting og redusere arbeidsledigheten.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter