Ikke glad for WHO-rapport

Publisert

Den nye advarselen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om at kjøtt kan være kreftfremkallende er ikke blitt godt mottatt innen spansk kjøttindustri. I en rapport fra WHO fremgår det at bearbeidet kjøtt som selges i butikkene, slik som pølser, skinke, bacon og hamburgere, inneholder stoffer som kan føre til kreft. Denne typen mat er plassert i risikogruppe én over kreftfremkallende produkter. Kjøttprodusenter i Spania reagerer på vinklingen og karakteriserer den nye rapporten som unyansert.

De store firmaene innen spansk kjøttindustri reagerer på den nye advarselen fra Verdens helseorganisasjon (WHO). I rapporten som er gjort av kreftforskere i International Agency for Research on Cancer (IARC) heter det at prosessert kjøtt er kreftfremkallene, plassert i samme gruppe som tobakk, alkohol, plutonium og luftforurensning.

Kritikerne av rapporten mener dataene blir presentert på en unyansert måte, at det blir feil å stemple en type mat som kreftfremkallende når det gjerne er flere faktorer som bidrar til kreftsykdommer, slik som kosthold, miljø, livsstil, alder og gener.

Rapporten møter også motstand internasjonalt, blant annet fra den europeiske foreningen for kjøttindustri, La Federación Europea de Asociaciones de Industrias de la Carne, som avviser rapporten og mener det er feil å plassere kjøtt i risikogruppe én over kreftfremkallende produkter.

Til grunn for rapporten skal det ligge rundt 800 mindre studier. I følge den spanske avisen El País er det en metaanalyse av funnene fra disse forskningsprosjektene som har ledet frem til den nye klassifiseringen. I rapporten defineres prosessert kjøtt som alle typer kjøtt som er saltet, spekt, gjæret eller røkt, for å gi bedre smak og forlenge holdbarhet. Det betyr blant annet pølser, hamburgere, kjøttdeig, spekemat og bacon.

Det meste av slik mat er fra storfe og gris. IARC benytter imidlertid en vid definisjon av kjøtt som all mat som kommer fra muskler av pattedyr. Lam, geit og hest er derfor også regnet med i studien. I følge IARC kan både rødt kjøtt og prosessert kjøtt inneholde stoffer som er forbundet med tykk- og endetarmskreft.

I forsvar av rapporten skal prosjektleder i IARC, Kurt Straif, ha sagt følgende i et intervju hos El País: «Vår styrke ligger i at de fremste forskerne uten interessekonflikt har analysert alle prøver og kommet frem til den beste konklusjonen. Målet for industrien er at salgstallene ikke skal slutte å stige».

Samlet sett er kjøttproduksjon i Spania landets fjerde største industri etter, bilproduksjon, brennstoff og energiproduksjon. De spanske produsentene gikk tidlig ut med kritikk av WHO-rapporten og ser ingen grunn til å gjøre store forandringer i produksjonen. Likevel innrømmer firmaene at det er nødvendig å gjøre endringer i behandlingen av kjøttet for å bedre næringsinnholdet i produktene og unngå farlig stoffer. I følge avisen El País er dette en linje som alle medlemslandene i EU har lagt seg på når det gjelder kjøttproduksjon, med fokus på å redusere saltinnholdet og fettet i produktene og å minimere bruken av tilsetningsstoffer.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter