12.9 C
Alicante
30.4 C
Málaga
20 C
Las Palmas de Gran Canaria

Ikke behov for redningspakke i 2012

Spania trenger ingen redningspakke i 2012. Det mener regjeringen, som onsdag var i Kongressen for å svare på spørsmål fra opposisjonen.

Optimismen ble begrunnet med at statens utgifter for november og desember allerede er dekket og at fremtiden til spansk økonomi ser noe lysere ut enn for bare noen måneder siden.

Selv om løftet om oppkjøp av spansk gjeld fra Den europeiske sentralbanken foreløpig ikke har ført til store endringer i økonomien, mener regjeringen å kunne se en positiv trend – blant annet ved at renten på spansk gjeld den siste tiden har vært lavere og mer stabil.

Spania trenger ingen redningspakke i 2012. Det mener regjeringen, som onsdag var i Kongressen for å svare på spørsmål fra opposisjonen.

Optimismen ble begrunnet med at statens utgifter for november og desember allerede er dekket og at fremtiden til spansk økonomi ser noe lysere ut enn for bare noen måneder siden.

Selv om løftet om oppkjøp av spansk gjeld fra Den europeiske sentralbanken foreløpig ikke har ført til store endringer i økonomien, mener regjeringen å kunne se en positiv trend – blant annet ved at renten på spansk gjeld den siste tiden har vært lavere og mer stabil.

I tillegg mener regjeringen at situasjonen i banksektoren kommer til å skape mindre problemer enn tidligere antatt. Bankenes behov for tilskudd av midler ble i høst vurdert til 40 milliarder euro. Det er over 20 milliarder lavere enn tidligere beregnet og langt unna den øvre grensen på 100 milliarder som sentralbanken fastsatte i juni.

Regjeringen mener også å kunne se positive trender innen spansk økonomi generelt. Et eksempel på det er spanske firmaer som i følge regjeringen i større grad enn før nå klarer å nå ut i markedet og få finansiert sine virksomheter.

I Kongressen onsdag skal statsminister Mariano Rajoy ha sagt seg fornøyd med løftet fra sentralbanksjef Mario Draghi om kjøp av spansk gjeld. Statsministeren advarte imidlertid om at man på forhånd ikke kan vite hvordan sentralbankens oppkjøp vil påvirke renten.

Han presiserte også at sentralbanken må ha støtte fra samtlige medlemsland i eurosonen før oppkjøpene kan starte.

Hvem betaler regningen?
Spørsmålet om Spanias fremtidige behov for økonomisk støtte var ett av flere temaer som regjeringen måtte svare på i Kongressen onsdag. Et annet spørsmål handlet om hvem som nå må betale regningen for regjeringens reformpolitikk.

I følge opposisjonen går innsparingstiltakene urimelig hardt utover den vanlige spanjol. Arbeidsledigheten har de siste månedene økt og ligger nå på over 25 %. Over halvparten av alle unge under 25 år går ledige og mange familier sliter med å få endene til å møtes.

I den forbindelse ble statsministeren spurt om hva regjeringen tenker å gjøre med problemene knyttet til bankenes praksis rundt gjeldsinnkreving og husutkastelser.

Statsministeren erkjente problemet og kalte det en «dramatisk handling» når familier som ikke klarer å betjene boliglånet sitt blir fratatt sine hjem. Han forsøkte samtidig å forsikre Kongressen om at regjeringen allerede har tatt skritt for å bedre situasjonen og at de vil følge opp dette med nye tiltak dersom bankene ikke endrer praksis.   

Av Ole C. Glad
 

Relaterte saker

- Advertisement -