Halve Spania i taxistreik! Hvorfor?

Publisert

Taxi-streiken i Spania startet i Barcelona i slutten av juli og spredte seg til Madrid og andre byer i landet som Valencia, Sevilla, La Rioja, Málaga og Alicante på Costa Blanca. Ny teknologi har åpnet for nye måter å operere drosjer på noe den tradisjonelle taxi-næringen ikke er like åpen for.

Årsaken til streiken er uenighet om reguleringen av internettbaserte transportnettverk som Uber og Cabify, selskaper som gjennom sin virksomhet kommer i direkte konkurranse med drosjenæringen. Streiken er en av mange protester mot de to selskapene de siste årene.

Amerikanske Uber og spanske Cabify driver i praksis en alternativ drosjeservice som kommer i konkurranse med vanlige taxier. Applikasjoner på mobiler gjør det enkelt for kjøpere og selgere av forskjellige oppdrag, i dette tilfellet transport, å knytte seg sammen. Selskapene blir av drosjenæringen beskyldt for å drive en organisert virksomhet av pirattaxier.

Virksomheten er ikke forbudt i Spania, men er regulert av sentrale myndigheter i Madrid. Fagforeningene for drosjer i Spania ønsker regional og kommunal styring med nettverkene, slik at man kan få innført en begrensning i antall lisenser for transportvirksomhet som gis til selskapene.

Taxi i Torrevieja, se våre tips.

Hvorfor oppstod streiken i juli?

I Barcelona ble et slikt regelverk innført av kommunen og distriktet rundt tidligere i år, det vil si Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Taxinæringen i Barcelona og omegn slo seg foreløpig til ro med denne reguleringen, en ordning som gikk ut på at det kun skulle gis én lisens for hver trettiende drosjelisens (1/30). Transportnettverkene gikk imidlertid til sak mot ordningen. Det ble hevdet at kommunen ikke hadde kompetanse til å innføre begrensningen og at utstedelsen av lisensene var et nasjonalt anliggende.

Den 19. juli i år falt dommen hos overetten i Catalonia (Tribunal Superior). Uber og Cabify fikk medhold i saken og reguleringen i til AMB i Barcelona ble satt til side. Dommen utløste streiken som senere spredet seg til andre byer i Spania.

Taxi-streiken med sprerring av sentrum av byer som Barcelona og Madrid har ført til kaos, med tilløp til voldelige konfrontasjoner. Også flyplasser har flere steder vært berørt, noe som blant annet har rammet turismen i Spania.

En løsning på konflikten er under utarbeidelse. Det er ventet at regjeringen i Madrid vil komme med et forslag der ansvaret for reguleringen av de nye virksomhetene overføres fra stat til region (og med det kommunene) slik drosjenæringen har bedt om.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter