Høyeste inflasjon på to år

Publisert

Konsulprisindeksen ser ut til å ha steget med 0,2 % i september. Fortsatt stigende priser på drivstoff regnes som den fremste årsaken. Samme periode for ett år tilbake sank prisene på bensin. Inflasjonen for 2010 ser nå ut til å ende på 2,4%. Om prognosene holder vil det være høyeste inflasjonsnivå på to år.

Konsulprisindeksen ser ut til å ha steget med 0,2 % i september. Fortsatt stigende priser på drivstoff regnes som den fremste årsaken. Samme periode for ett år tilbake sank prisene på bensin. Inflasjonen for 2010 ser nå ut til å ende på 2,4%. Om prognosene holder vil det være høyeste inflasjonsnivå på to år.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter