Høyere vekst enn forventet i 2015

Publisert

Veksten i spansk økonomi i 2015 er høyere enn tidligere forventet. Det opplyser den spanske sentralbanken Banco de España. Bankens beregninger viser at økonomien har vokst med 3,2 prosent i året som er gått, et desimal høyere en tidligere prognoser. Veksten har riktignok ikke vært like sterk i andre halvdel av året. I tillegg er det knyttet usikkerhet til hvem som skal styre landet etter parlamentsvalget 20. desember. Det endrer imidlertid ikke bankens tro på videre ekspansjon i 2016, med en forventet økning i bruttonasjonalprodukt på 2,8 prosent.

Den økonomiske veksten i Spania i fjerde kvartal er satt til 0,8 prosent, det samme som i tredje kvartal. Den høyeste veksten så langt etter finanskrisen, kom i andre kvartal i år da økonomien vokste med 1,0 prosent. Etter det har veksten avtatt noe, men ikke mer enn at resultatet for 2015 er bedre enn forventet. Prognosen for hele 2015 var først satt til 3,1 prosent, men er nå endret til 3,2 prosent.

Den positive trenden er forventet å fortsette i året som kommer. Det forutsetter imidlertid en viss stabilitet i den økonomiske politikken. Usikkerhet knyttet til hvem som skal styre landet etter parlamentsvalget 20. desember, anses derfor som en risikofaktor.

Les også: Støtter ikke en ny PP-regjering

Regjeringspartiet Partido Popular gikk til valg på å fortsette reformene, noe EU også forventer skal skje. Sentralbanken opprettholder de positive prognosene for 2016, med en forventet vekst på 2,8 prosent (et desimal høyere enn tidligere prognoser). Samtidig innrømmer banken at det foreligger en viss risiko for lavere vekst på grunn av den politiske situasjonen.

«I intern skala, er den største kilden til usikkerhet assosiert med retningen i den økonomiske politikken» sier banken og viser til innflytelsen den kommende regjeringen vil ha på de pågående reformene og budsjettpolitikken. I en kommentar til uttalelsen skriver avisen El País at usikkerhet knyttet til hvem som skal styre landet vil kunne bremse investeringsviljen, noe som igjen påvirker utsiktene til økonomisk vekst.

Økonomisk vekst vil etter alt å dømme stå sentralt uansett hvilket parti eller partier som danner regjering. Utformingen av reformene vil imidlertid kunne variere med det enkelte partis økonomiske politikk.

Les også: Valget: PP betydelig redusert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter