Har du registrert din utleie-leilighet?

0
4748

Etter at man i Valencia-regionen innførte et register for leiligheter som leies ut til turister har det blitt registrert nesten 60.000 slike utleieenheter. De som ikke registrerer sine eiendommer men leier den ut på korttid risikerer bøter har man blitt fortalt.

Leter etter uregistrerte

Til nå har det bare blitt skrevet ut åtte bøter i hele regionene. Men bøtene er store de åtte har kostet eierne 21.500 Euro. For hele Valencia-regionen er det kun fem inspektører som skal finne uregistrerte turist-leiligheter. Man estimerer at rundt 30% av utleie-enhetene i Alicante-provinsen fortsatt ikke er registrert og med det leies ut til turister ulovlig.

Alicante-provinsen er den i Spania med flest registrerte utleieboliger for turister.

Eiere av leiligheter og hus som leies ut som turistbolig (på korttid) kan registrere sin eiendom på denne websiden. Etter registreringen får man et nummer som er påkrevd ved registrering av eiendommen på plattformer som Airbnb. Ordinær utleie på langtid er utenfor dette systemet og krever ingen slik registrering.