Frykter økonomiske følger av Brexit

Publisert

Spanias regjering frykter de økonomiske følgene av britenes «exit» fra EU. Det går frem av en ny rapport fra det spanske Brexit-utvalget. I følge rapporten vil veksten i Spanias bruttonasjonalprodukt reduseres med flere milliarder euro. Videre vil briter i Spania og spanjoler i Storbritannia bli berørt på en rekke områder, en gruppe som totalt er anslått til rundt én million mennesker.

Storbritannia er en av Spanias viktigste handelspartnere i EU, et samarbeid som grunnet britenes utmeldelse må reforhandles og reguleres på nytt. I følge beregninger i den nye Brexit-rapporten vil veksten i Spanias bruttonasjonalprodukt reduseres mellom to og fire milliarder euro, blant annet grunnet fallende eksport. Videre er det ventet at landet må skyte inn 888 millioner euro ekstra i EU-fondet for å «tette hullet» når britene forsvinner ut.

I rapporten som avisen El País har fått tilgang til er det også beregnet at utmeldelsen vil få store konsekvenser for Spanias største selskaper. Her nevnes det for eksempel at finansinstitusjonen Banco Santander har 12 prosent av sine forretninger i Storbritannia. For teleselskapet Telefónica er andelen på hele 30 prosent og for energigiganten Iberdrola rundt 14 prosent.

I tillegg til de økonomiske følgene kommer effekten utmeldelsen vil ha for den enkelte innbygger. Her fokuseres det spesielt på briter som bor i Spania og spanjoler i Storbritannia, en gruppe som totalt er estimert til rundt én million mennesker.

Generelt vil rettigheter knyttet til arbeidsliv og studier i de to landene bli berørt. Det samme gjelder oppholdstillatelser, samt folkerettslige anliggender knyttet til for eksempel fiskerettigheter og grensekontrollen ved Gibraltar.

Det er ventet at forhandlingene om EU-utmeldelsen skal starte i slutten av mars. Både den britiske og spanske regjeringen har gitt uttrykk for at de vil bestrebe seg på å forhandle frem betingelser for utmeldelsen som begrenser de negative konsekvensene for landene og deres statsborgere. Å få på plass en endelig Brexit-avtale med EU vil kunne strekke seg over to år, med endelig utmeldelse i mars 2019.

Les også: Lover hjelp til UK-spanjoler etter Brexit

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter