Frykter lavere vekst på lang sikt

Publisert

Det internasjonale pengefondet (IMF) frykter lavere vekst i spansk økonomi de neste fem årene. For øyeblikket er Spania inne i en god trend med ekspanderende økonomi og økt sysselsetting. Dette vil ikke holde på lang sikt mener organisasjonen. Ved utgangen av 2015 er det forventet en vekst i bruttonasjonalprodukt på 3,1 prosent. Allerede til neste år vil veksten være nede i 2,5 prosent, en oppbremsing som vil fortsette frem til 2020 med ytterligere nedgang til 1,8 prosent.

IMF roser reformarbeidet Spania har gjort siden krisen. Tilliten til spansk økonomi er tilbake og det skapes stadig nye arbeidsplasser. Samtidig står fremdeles over fem millioner spanjoler uten jobb, noe som tilsvarer rundt 23 prosent av den arbeidsføre befolkningen. Det store antallet midlertidige kontrakter omtales også som et problem, en andel som bare har vokst de siste årene og som i dag utgjør 24 prosent av alle jobber.

For å bedre forholdene på lang sikt må Spania stimulere til vekst blant små- og mellomstore bedrifter, mener organisasjonen. Samtidig bør lønninger generelt holdes på et nivå som står i forhold til produksjon. IMF påpeker også behovet å ha god kontroll med betingelsene for næringsvirksomhet og gi langtidsledige opplæring og etterutdanning med tanke på tilbakeføring i arbeidslivet.

Etter syv år med økonomisk nedgang er spansk økonomi i sterkere vekst en gjennomsnittet i EU. Utviklingen tillegges en kombinasjon av pengepolitiske tiltak og fall i oljeprisene som Spania som importør har dratt nytt av. I dag er det igjen bevegelse i arbeidsmarkedet og økonomien vokser. Den positive trenden har også begynt å gi seg utslag innen byggebransjen, en av de hardest rammede sektorene som så smått er tilbake og bidrar til vekst i økonomien, skriver avisen El Pais.

Foto: Lederen for Det internasjonale pengefondet, Christine Lagarde.

 

 

 

 

 

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter