Forventer resesjon i Spania, men ingen krise

Publisert

Økonomien vil krympe mot slutten av året. Dette i det rentene kryper oppover som en av flere konsekvenser av høy inflasjon. Spania og flere deler av Europa vil gå inn i en teknisk resesjon, altså at størrelsen på den økonomiske aktiviteten krymper. Men spanske økonomer forventer ingen større krise og absolutt ikke noe som kan sammenliknes med krisen i 2008.

Det er økonomen Gonzalo Barnardos, professor i økonomi ved Universitetet i Barcelona, som har blitt intervjuet om dette i Spansk presse. Han sier at de fleste spanske familier “lider” som en konsekvens av høye priser på energi og dagligvarer. Den gjennomsnittlige spanske familie har mistet 5.9% av sin kjøpekraft og med det har man måtte stramme inn på forbruket.

Ingen krise, men se tilbake til 1993

Den situasjonen man vil se i Spania blir mer lik det man så i 1993. En nedgang i BNP på rundt 1% er hva man så den gangen. Det er mer eller mindre det økonomen forventer vil skje innen relativt kort tid.

Boligmarkedet

I boligmarkedet vil man se reduksjon i antall transaksjoner med opptil 8% og prisene kan falle med opptil 2% i følge økonomen. Boligmarkedet har i etterkant av Corona-krisen sett rekord-omsetning og økende priser. En slik justering av markedet vil for mange være velkommen.

En svært bra turist-sesong dette året bidrar til å gjøre bildet noe bedre enn hva det ellers kunne vært.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter