Forventer resesjon i Spania, men ingen krise

0
2954

Økonomien vil krympe mot slutten av året. Dette i det rentene kryper oppover som en av flere konsekvenser av høy inflasjon. Spania og flere deler av Europa vil gå inn i en teknisk resesjon, altså at størrelsen på den økonomiske aktiviteten krymper. Men spanske økonomer forventer ingen større krise og absolutt ikke noe som kan sammenliknes med krisen i 2008.

Det er økonomen Gonzalo Barnardos, professor i økonomi ved Universitetet i Barcelona, som har blitt intervjuet om dette i Spansk presse. Han sier at de fleste spanske familier «lider» som en konsekvens av høye priser på energi og dagligvarer. Den gjennomsnittlige spanske familie har mistet 5.9% av sin kjøpekraft og med det har man måtte stramme inn på forbruket.

Ingen krise, men se tilbake til 1993

Den situasjonen man vil se i Spania blir mer lik det man så i 1993. En nedgang i BNP på rundt 1% er hva man så den gangen. Det er mer eller mindre det økonomen forventer vil skje innen relativt kort tid.

Boligmarkedet

I boligmarkedet vil man se reduksjon i antall transaksjoner med opptil 8% og prisene kan falle med opptil 2% i følge økonomen. Boligmarkedet har i etterkant av Corona-krisen sett rekord-omsetning og økende priser. En slik justering av markedet vil for mange være velkommen.

En svært bra turist-sesong dette året bidrar til å gjøre bildet noe bedre enn hva det ellers kunne vært.