Forventer økt økonomisk vekst

Publisert

Spansk økonomi vil innen utgangen av 2015 ha hatt en sterkere vekst en tidligere antatt. Det mener det amerikanske kredittratingbyrået Moody´s. I følge byråets beregninger vil Spanias bruttonasjonalprodukt få en økning på 3,2 prosent i år, to desimaler høyere enn byråets egne prognoser fra august. Veksten er forventet å fortsette i 2016 med en økning på 2,7 prosent. Moody´s begrunner oppjusteringen med større investeringsvilje i Spania og økt forbruk blant spanjoler. Det fryktes ikke at eventuelle politiske endringer i landet skal påvirke veksten i økonomien.

Moody´s prediksjoner for Spania er ikke langt unna prognosene fra Det internasjonale pengefondet (IMF). I sommeren oppjusterte IMF beregningene for spansk økonomi og mente landets bruttonasjonalprodukt ville øke med 3,1 prosent i 2015, hele seks desimaler høyere en prognosen fra april. I følge IMF vil Spania innen utgangen av 2015 ha den sterkeste veksten av samtlige industriland. Moody´s ser ut til å mene det samme. Ratingbyråets forventninger om vekst for Spania i 2015 er på 3,2 prosent. Det er to desimaler mer selskapets egne prognoser fra august. Vekstprognosen for 2016 er imidlertid satt til samme nivå, en økning på 2,7 prosent.

 

Forutsetter enighet om videre reformer

Både IMF og Moody´s påpeker samtidig at visse kriterier må oppfylles for at den økonomiske veksten skal holde seg. Moody´s tror ikke politiske endringer i Spania vil ødelegge for utviklingen, men understreker at dersom nye partier kommer til makten vil det kunne bli vanskelig å fortsette med reformene til dagens regjeringsparti Partido Popular, skriver avisen El País.

Moody´s uttaler seg også om uavhengighetsprosjektet i Catalonia, men har lite tro på at løsrivelse fra Spania vil bli aktuelt og mener økonomien derfor ikke vil bli påvirket. I følge byrået vil regionen mest sannsynlig forhandle seg frem til økt autonomi, men uavhengighet anses som usannsynlig.

Moody´s påpeker likevel at visse betingelser må oppfylles for at veksten i økonomien skal holde seg. Her nevnes blant annet kontrollen med de offentlige utgiftene i regionene og kommunene rundt omkring i landet og at det i tiden fremover oppnås nasjonal enighet om nye reformer for spansk økonomi.

 

IMF: Frykter utviklingen på lang sikt

Det internasjonale pengefondet (IMF) har på sin side tidligere advart Spania om utviklingen på lang sikt. For øyeblikket er Spania inne i en god trend med ekspanderende økonomi og økt sysselsetting. Dette vil ikke holde i lengden mener organisasjonen. I følge IMFs beregninger fra august i år vil den forventede veksten på 3,1 prosent for 2015 allerede til neste år være nede i 2,5 prosent, en oppbremsing som vil fortsette frem til 2020 med ytterligere nedgang til 1,8 prosent.

IMF roser reformarbeidet Spania har gjort siden krisen. Tilliten til spansk økonomi er tilbake og det skapes stadig nye arbeidsplasser. Samtidig står fremdeles over fire millioner spanjoler uten jobb, noe som tilsvarer over 22 prosent av den arbeidsføre befolkningen. Usikkerheten  i jobbmarkedet og det store antallet midlertidige kontrakter omtales også som et problem, en andel som bare har vokst de siste årene og som i dag utgjør 24 prosent av alle jobber.

For å bedre forholdene på lang sikt må Spania stimulere til vekst blant små- og mellomstore bedrifter, mener organisasjonen. Samtidig bør lønninger generelt holdes på et nivå som står i forhold til produksjon. IMF påpeker også behovet for å ha god kontroll med betingelsene for næringsvirksomhet og gi langtidsledige opplæring og etterutdanning med tanke på tilbakeføring i arbeidslivet.

 

Spansk økonomi

Den økonomiske veksten i Spania var for annet kvartal i år på 1,0 prosent, det dobbelte av gjennomsnittet for de andre eurolandene. Dersom man ser på den årlige utviklingen, fra juni i fjor til juni år, har økonomien vokst med 3,1 prosent. Forrige gang veksten var like sterk var i 2007, før finanskrisen og sammenbruddet i eiendomsmarkedet.

Sektoren som opplever størst økonomisk vekst for øyeblikket er bygge- og anleggsbransjen, med en økning i andre kvartal på 5,8 prosent, godt foran industri og landbruk på henholdsvis 3,5 prosent og 2,2 prosent.

Eksportindustrien var i utgangspunktet den største faktoren til at Spania etter nesten fem år med økonomisk nedgang kom tilbake i vekst i andre halvdel av 2013. Etter det har eksporten stabilisert seg. At økonomien nå forsetter å vokse forklares med andre faktorer som økning i det private forbruket og økt etterspørsel i offentlig sektor. Samtidig øker sysselsettingen. I dag er arbeidsledigheten på rundt 22 prosent, et andel som var på sitt foreløpig høyeste i mars 2013 med over 27 prosent.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter