Fortsatt stigende rente

Ved utgangen av januar måtte man betale 3.3% rente for et lån i Euro med renteinndeksen Eur-ibor. Prognoser viser at renten kan fortsette å øke til 4% i juli.

Bare et år tilbake var renten negativ på -0.4%. Renten på 3.33% for januar måned er det høyeste man har sett Euro-renten siden 2008.

Relaterte saker