Fortsatt økonomisk vekst i Spania

Publisert

Den relativt nye trenden med økonomisk vekst i Spania fortsetter. BNP steg i tredje kvartal med 0.5% sekvensielt. For 2015 viser tallene sålangt en oppgang i BNP på 1.6% Dett er er i tråd med estimater.

Trenden i Spania er en gradvis forbedring av landets økonomi, som følge av kutt i offentlig sektor, en forbedret konkurranse-evne og et næringsliv hvor man i mange sektorer har snudd på driften for å satse mer på eksport for å være mindre avhengig av nasjonal etterspørsel. Landets høye arbeidsledighet er forventet å fortsette da veksten primært kommer som følge av bedre effektivitet eller at man bedre utnytter eksisterende kapasitet.

Samtidig har eiendomsmarkedet stabilisert seg. Man ser de første tegn til prisstigning i enkelte områder. Folk er mindre redd for å bruke av oppsparte midler.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter