Forskjeller på spillregulering i det Norske og Spanske markedet

Publisert

Selv om det er mange likheter mellom de to Europeiske landene, så har Norge og Spania tatt to vidt forskjellige tilnærminger til regulering av pengespill. Det er derfor interessant å se på hvordan to tilsvarende like land går motsatt vei og hvilke konsekvenser dette får for spillerne. I denne artikkelen vil vi derfor sammenligne hvordan de regulerte markedene for pengespill foregår i det Spanske markedet sammenlignet med det norske.

To sider av samme sak

I det Spanske markedet er pengespill i stor grad fortsatt forbeholdt de fysiske spillhusene og kasinoer. Tall fra Direccion General De Ordenacion Del Juego (DGOJ) viser at kun 13% av pengespill i Spania i dag foregår via nettkasino eller odds på nett. Dette markedet er i sterk vekst og med en forventet økt omsetning på 20% årlig har det blitt attraktivt for store internasjonale selskaper å etablere seg i markedet. Dette er anerkjent av spanske myndigheter som har lagt til rette for økt konkurranse gjennom stabile rammeverk og utstedelse av lisenser i det regulerte markedet.

Dette har kommet spanske spillere til gode og gjort det stadig enklere å få tilgang til kvalitetsspill med trygge rammer og kvalitetsmerking gjennom offentliggjøring av tildelte lisenser. LeoVegas etablerte seg nylig i det spanske markedet og har uttalt at de skal i gang med en omfattende satsning med pengespill rettet mot spansktalende land. Spanske myndigheter har innført en skatt på pengespill som fungerer godt ved at spillerne får tilbud fra seriøse aktører lisensiert av regjeringen og skattemyndighetene får inntekter fra disse spillene heller enn at pengene skal forsvinne til utlandet.

Norske myndigheter har tatt den motsatte tilnærmingen av sine spanske kollegaer. I Norge har man forsøkt å begrense eller forby utenlandske spillselskaper og beholde monopolet regjeringen har via Norsk Tipping. Tall presentert av Lotteristiftelsen viser at det norske pengespill markedet verdsettes til hele 3,9 milliarder kroner årlig og cirka 60% av dette går til utenlandske spillselskaper. Dersom vi tar høyde for tallene presentert av lotteritilsynet vil dette tilsi at utenlandske aktører omsetter for hele 2,34 milliarder kroner årlig fra Norske spillere.

Men grunnet forsøket fra Norske myndigheter i å forhindre, sabotere og forby pengespill på nett er dette penger som forsvinner ut av landet til selskaper etablert i regulerte markeder som Malta og Storbritannia. Dette gjør at Norske skattemyndigheter går glipp av en potensiell inntekt på 468 millioner årlig dersom de hadde åpnet opp for et regulert marked med tilsvarende skattesats som Spania.

Kommet for å bli

Det er ingenting som tilsier at Norske spillere kommer til å slutte å benytte utenlandske aktører. Til tross for at Norsk Tipping har forsøkt å tilby tilsvarende spill som online casinoer i Norge er dette kun et svært begrenset utvalg sammenlignet med de store aktørene innen online Casino på nett i Europa. Manglende vilje til regulering fra regjeringen skader derfor mangfoldet og konkurranse i det norske markedet. Dette til tross for at nettkasinoerer kommet for å bli.

De som taper mest på dette er forbrukerne som ved manglende regulering er nødt til å oppsøke utenlandske aktører uten garanti for sikkerspilling. Mange av de store aktørene har tatt eget ansvar for sikkerheten til forbrukerne og fungerer som aktive ettersynsorganer i egen bransje. Dette bistår norske forbrukere til å finne trygge spill på nett, til tross for manglende regulering.

Lite fremtidsrettet

Spanske myndigheter har til tross for økonomisk nedgang sett at regulerte markeder kommer forbrukerne til gode og enda viktigere ved at det også gir en ekstra inntekt for skattemyndigheter gjennom skatt. Etterhvert som forbrukerne i stadig større grad foretrekker mobilspill og digitale plattformer å spille på krever det stadig økte investeringer i innovasjon og utvikling av teknologi for å tilby den beste spillopplevelsen til forbrukerne.

Det er derfor lite fremtidsrettet av norske myndigheter å tviholde på et monopol som ble etablert tilbake i 1947. Norsk Tipping ble etablert rett etter krigen og hadde til hensikt å administrere de nasjonale lotteriene. Nettkasinoerhar i nyere tid økt kraftig i popularitet og de strenge restriksjonene for både innsats og gevinst som Norsk Tipping tilbyr er for lengst utkonkurrert av langt større utenlandske aktører. Spillere ønsker muligheten til å spille basert på egne preferanser og dette er i liten grad mulig gjennom de strenge rammene hos Norsk Tipping.

Det kan derfor argumenterer for at Spania har tatt en langt mer fremtidsrettet tilnærming til fremtiden av pengespill og det beste valget for sluttbrukerne ved å tilby seriøse aktører tilgang til markedet gjennom regulerte pengespill. Dette vil komme sluttbrukerne til gode ved at de kan spille innenfor trygge rammer uten de strenge restriksjonene som fører til uforsvarlig spilling.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter