Forskjellene i Spania øker

Publisert

Den økonomiske krisen i Spania er ikke over og årets levekårsundersøkelse forteller om høy grad av fattigdom i Spania. Hver fjerde spanjol står i direkte fare for å havne i økonomisk fattigdom.

De økonomiske problemene i Spania er ikke over og årets levekårsundersøkelse forteller om relativt høy grad av fattigdom i Spania. Hver fjerde spanjol står i direkte fare for å havne i fattigdom.

Ifølge levekårsundersøkelsen som ble fremlagt av det nasjonale statistikkbyrået INE tirsdag 27.mai. har befolkningsandelen som står i fare for å bli fattige eller materielt marginaliserte i Valencia-regionen økt til 23,6 prosent. Dette er om lag tre prosent høyere enn landsgjennomsnittet, som ligger på 20,4 prosentpoeng.

Undersøkelsen viser også at 19,9 prosent av husholdningene i Valencia har store problemer med å få endene til å møtes og at 11,6 prosent var for sene med innbetalinger knyttet til boligen.

I tillegg sliter 41,6 prosent av husholdningene med å håndtere uforutsette utgifter og 50,8 prosent sier de ikke har råd til å dra på ferie og være borte fra hjemmet en uke i året.

Tallene viser også at gjennomsnittslønnen i Valencia på 9.375 euro er lavere enn landsgjennomsnittet som er 10.531 euro.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter