Forskjellene i Spania øker

Publisert

Den økonomiske krisen i Spania er ikke over og årets levekårsundersøkelse forteller om høy grad av fattigdom i Spania. Hver fjerde spanjol står i direkte fare for å havne i økonomisk fattigdom.

De økonomiske problemene i Spania er ikke over og årets levekårsundersøkelse forteller om relativt høy grad av fattigdom i Spania. Hver fjerde spanjol står i direkte fare for å havne i fattigdom.

Ifølge levekårsundersøkelsen som ble fremlagt av det nasjonale statistikkbyrået INE tirsdag 27.mai. har befolkningsandelen som står i fare for å bli fattige eller materielt marginaliserte i Valencia-regionen økt til 23,6 prosent. Dette er om lag tre prosent høyere enn landsgjennomsnittet, som ligger på 20,4 prosentpoeng.

Undersøkelsen viser også at 19,9 prosent av husholdningene i Valencia har store problemer med å få endene til å møtes og at 11,6 prosent var for sene med innbetalinger knyttet til boligen.

I tillegg sliter 41,6 prosent av husholdningene med å håndtere uforutsette utgifter og 50,8 prosent sier de ikke har råd til å dra på ferie og være borte fra hjemmet en uke i året.

Tallene viser også at gjennomsnittslønnen i Valencia på 9.375 euro er lavere enn landsgjennomsnittet som er 10.531 euro.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter