FMI: Ikke størst risiko i Spania

Publisert

IMF, det internasjonale pengefondet, har nettopp publisert en analyse over situasjonen av 23 I-land berørt av den internasjonale finanskrisen. Fokuset har blant annet vært på statenes gjeld og  studien bekrefter at Spania på ingen måte er i samme situasjon som Portugal, Italia og Hellas  eksempelvis.

IMF, det internasjonale pengefondet, har nettopp publisert en analyse over situasjonen av 23 I-land berørt av den internasjonale finanskrisen. Fokuset har blant annet vært på statenes gjeld og  studien bekrefter at Spania på ingen måte er i samme situasjon som Portugal, Italia og Hellas  eksempelvis.

Studien har delt landene inn i to grupper. Den første består av land hvor det finansielle handlerommet er svært begrenset. Det til si at statens gjeld i liten grad gir handlerom for å stimulere økonomien uten at gjelden overskrider det nivå IMF mener er mulig å håndtere basert på historiske tall. Den første gruppen består av Hellas, Portugal, Italia og Japan. Disse landene har ingen eller liten margin før de risikerer å fremstå som insolvent, ute av stand til å betjene sin egen gjeld.

Gruppe nummer to hvor Spania inngår består også av Storbritannia, USA og Island. Dette er land hvor det fortsatt er margin til om nødvendig å øke statens belåning selv om dette ikke ses på som ønskelig pr i dag.

Pengefondet har regnet på forholdet mellom brutto nasjonalprodukt (BNP) i forhold til statsgjelden. I gjennomsnitt har landene i denne gruppen en gjeld som tilsvarer 75% av BNP opp fra 60% før finanskrisen slo til. For Spanias tilfelle er gjelden på 55% (2009), langt unna situasjonen i Hellas hvor grekerne har en gjeld som tilsvarer mer enn ett års produksjon (114,7%).

Konklusjonen i IMF’s rapport er at land som Spania fortsatt har "noe å gå på", men må holde ett sterkt fokus på statens kostnader og gjeld.

IMF spår om Spansk vekst i 2011

Det internasjonale pengefondet IMF, mener spanias økonomi vil være tilbake med positiv vekst i andre halvdel av 2011. Pengefondet opprettholdt tidligere i år sitt estimat om at brutto nasjonalprodukt fortsatt vil krympe med 0.4% for 2010 sett under ett. For 2011 har IMF tidligere estimert med en vekst på 0.9% for den spanske innenlandsøkonomien ett tall de nå har justert ned til 0.6%.

Spanjolene mer positive
Spanske sentralbanken og finansdepartementets egne estimater er mer optimistiske. De anslår en vekst på 1.3% for 2011.

Les også:

Har kontroll på gjelden

Gir 3,7 milliarder euro til Hellas

Fem banker bestod ikke "stress-testen"

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter