Flere selskaper forlater Catalonia

Publisert

Flere store selskaper flytter sine kontorer ut av Catalonia som følge av striden om løsrivelse fra Spania. Et av firmaene som allerede har tatt avgjørelsen er Banco Sabadell. Den katalanske storbanken besluttet torsdag 5. oktober å flytte selskapets hovedkontor til Alicante. Også flere andre store bedrifter som cava-produsenten Freixenet og bankgruppen La Caixa vurderer det samme.

Regionsregjeringen i Catalonia har etter folkeavstemningen 1. oktober gjort det klart at de går videre med en unilateral erklæring av uavhengighet fra Spania. Erklæringen kan komme så tidlig som mandag 9. oktober når regionsparlamentet kommer sammen.

Den spanske forfatningsdomstolen (Tribunal Constitucional) har svart med å kjenne møtet grunnlovsstridig. I tillegg har motstandere av løsrivelse som Partido Popular og Ciudadanos i Catalonia annonsert at deres folkevalgte ikke stiller når forsamlingen kommer sammen.

Mens striden pågår har mange firmaer varselt at de vil forlate Catalonia av frykt for den økonomiske usikkerheten som knyttes til en eventuell løsrivelse. Paradokset er at beslutningene som nå tas av bedrifter om å flytte virksomheten bidrar til økonomisk usikkerhet i regionen.

Banco Sabadell er blant de kommersielle aktørene som ikke har tatt sjansen på å bli værende. Den katalanske storbanken besluttet torsdag 5. oktober å flytte hovedkontoret til Alicante.

Provinshovedstanden på Costa Blanca blir dermed nok en gang hovedsete for en storbank, seks år etter at krisebanken Caja Mediterráneo (CAM) opphørte å eksistere. Sabadell inntar lokalene til gamle CAM, en bank de overtok i 2011.

I tillegg til selskapene som allerede har besluttet å dra, har en rekke firmaer sagt at de vil følge etter dersom regionsregjeringen i Catalonia går videre med den politiske prosessen for uavhengighet og erklærer løsrivelse fra Spania. Blant disse er cava-produsenten Freixenet og bankgruppen La Caixa.

Samtidig har Spanias regjering sagt de vil endre lovverket for aksjeselskaper, slik at det skal bli letter for selskaper å dra. Å flytte hovedkontoret er etter dagens lov en beslutning som i mange bedrifter ikke kan tas av styret alene, men må stemmes over av akseeierne i selskapet. Denne regelen ønsker regjering å endre slik at beslutningen om å forlate Catalonia kan tas raskere, og på tross av eventuell motstand fra aksjeeierne.

Les også: 700.000 protesterte i Barcelona  

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter