Fjerner alle Covid-kontroller ved innreise til Spania

0
2384

På spanske flyplasser og havner fjerner man nå de siste Covid-kontrollene for reisende. Inntil da har reisende fra utenfor EU kunne risikere en «Covid-kontroll».

Disse kontrollene har vært utført med varierende frekvens og type. Kontrollen har i de fleste tilfellene vært en selv-diagnose hvor de som muligens har symptomer blir tatt til side for en ekstra kontroll på flyplassen. I deler av pandemien har reisende også blitt kontrollert for feber / høy temperatur som en mulig indikasjon på Covid-smitte.

Reisende fra Norge har vært fritatt denne typen kontroller en god stund nå.