Finansministeren har besøkt Spania

Publisert

Finansminister Sigbjørn Johnsen har møtt Spanias økonomiminister Luis de Guindos og sentralbanksjef Miguel Fernandez Ordóñes da han deltok på seminar om den nordiske modellen for sysselsetting i regi av tenketanken FEDEA.
Temaer som ble tatt opp omhandlet Spanias situasjon med høy arbeidsledigheten blant unge, reformen i banksktoren og prognosene for 2012.
Finansministeren var i Portugal før han kom til Spania hvor han har deltatt på et seminar med en presentasjon av den nordiske modellen, organisert av FEDEA.

Finansminister Sigbjørn Johnsen har møtt Spanias økonomiminister Luis de Guindos og sentralbanksjef Miguel Fernandez Ordóñes da han deltok på seminar om den nordiske modellen for sysselsetting i regi av tenketanken FEDEA.
Temaer som ble tatt opp omhandlet Spanias situasjon med høy arbeidsledigheten blant unge, reformen i banksktoren og prognosene for 2012.
Finansministeren var i Portugal før han kom til Spania hvor han har deltatt på et seminar med en presentasjon av den nordiske modellen, organisert av FEDEA.
Johnsen uttrykte bekymring for den høye arbeidsledigheten blant unge og dens konsekvenser.
Seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning, og professor ved Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo, Erling Barth, sto bak presentasjonen av den nordiske modellen for sysselsetting som baseres på en sterk fagforening, fleksible lønninger og forhandlinger mellom regjering, arbeidsgivere og fagforeninger.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter