Færre jobber tross vekst i økonomien

Publisert

Spansk økonomi er i vekst og regjeringens prognoser for 2014 og 2015 ser stadig lysere ut. Likevel går omtrent like mange jobber tapt som det blir skapt i Spania. Etter årets tre første måneder er arbeidsledigheten på 25,9 prosent, to desimaler mer enn ved utgangen av 2013. Den økte sysselsettingen som regjeringen har forespeilet lar med andre ord vente på seg. Samtidig er det optimisme å se grunnet veksten i økonomien og at man nå står foran den travle sommersesongen som tradisjonelt betyr mer turisme og flere jobber.

Økonomien har vært i vekst det siste tre kvart året i Spania. Likevel står ledighetstallene mer eller mindre på stedet hvil. Partido Populars strategi har vært en arbeidsreform der færre plikter for arbeidsgiverne overfor de ansatte skal stimulere ønsket om å ta inn flere folk. Så langt har man ikke sett den store effekten av dette og mange er kritiske til reformen. Samtidig har Det internasjonale pengefondet (IMF) bedt Spania om å få på plass økonomiske incentiver som gjør at firmaer ønsker å ansette flere folk og at man endrer byråkratiske regler slik at det blir lettere å starte opp nye bedrifter.

Lite bevegelse i arbeidsmarkedet i starten av 2014 betyr likevel ikke at ledigheten nå er på vei oppover. Selv om hele 184.600 jobber i følge det nasjonale statistikkbyrået INE gikk tapt i årets første kvartal, er tallet det laveste for denne perioden siden starten på nedgangstidene i 2008. Januar, februar og mars er tradisjonelt en vanskelig periode på jobbmarkedet. I tillegg falt påsken i april i år. Dette er en høytid som man av erfaring vet har en positiv effekt på det spanske jobbmarkedet blant annet på grunn av økt turisme. Kombinert med klare tegn til bedring i økonomien og at man står ved inngangen til den normalt så innbringende sommersesongen gir håp om bedre tider.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter