13.1 C
Alicante
30.4 C
Málaga
18.1 C
Las Palmas de Gran Canaria

Europarådet med sterk kritikk av Spania

Europarådet kommer med sterk kritikk av Spania og landets politiske organisering. I en femti sider lang rapport blir sammenhengen mellom korrupsjon og irrasjonell pengebruk betegnet som et problem som er i ferd med å ødelegge tiltroen til offentlige institusjoner, spesielt på lokalt plan.

Europarådet kommer med sterk kritikk av Spania og landets politiske organisering. I en femti sider lang rapport blir sammenhengen mellom korrupsjon og irrasjonell pengebruk betegnet som et problem som er i ferd med å ødelegge tiltroen til offentlige institusjoner, spesielt på lokalt plan.

I rapporten «Lokalt og regionalt demokrati i Spania» refererer Europarådet til sviktende organisering i kommunene, tvilsomme forbindelser mellom politikere og private aktører og overdådige byggeprosjekter som har gått med enorme tap. Ett av eksemplene som trekkes frem er den famøse flyplassen i Castellón som PP-administrasjonen i Valencia og Castellón har brukt over 150 millioner euro på å bygge og som i dag, to år etter ferdigstillelse, fremdeles står ubrukt.

Gjelden som har bygget seg opp i kommunene tilskrives en kombinasjon av tungrodde institusjonelle systemer og dårlig og korrupt styring. Rapporten uttrykker bekymring i forhold til de tette båndene mellom politikere, banker og private aktører som gjennom prosjekter i eiendomsbransjen har påført kommunene milliarder av euro i gjeld. Det påpekes at kommunenes samlede gjeld i 2009 var på hele 7,8 milliarder euro, et beløp som i dag er på over åtte milliarder.

Europarådet konkluderer med at det må omfattende konstitusjonelle endringer til for å gjøre noe med problemene. Staten bør legge til rette for en riktigere finansiering av byer og tettsteder. I dag er det stor økonomisk forskjell mellom de enkelte byene. I følge rapporten bør de økonomiske betingelsene utjevnes og kommuneledelsen ansvarliggjøres og gis bedre kontroll med inntektene, blant annet gjennom å gjeninnføre ordningen med kommunal skatt på økonomisk virksomhet.
 

Relaterte saker

- Advertisement -