Euro under åtte kroner

Publisert

En rekordlav euro gjør Spania betydelig billigere for nordmenn. Den norske kronen har styrket over lenger tid, siste dagene har denne utviklingen fortsatt ytterligere og en euro prises nå til 7.99 kroner.

En rekordlav euro gjør Spania betydelig billigere for nordmenn. Den norske kronen har styrket over lenger tid, siste dagene har denne utviklingen fortsatt ytterligere og en euro prises nå til 7.99 kroner.

Dette er første gang siden september 2008 at en Euro koster mindre enn åtte kroner. Også den svenske kronen har styrket seg betraktelig mot Euro.

Spania 20% billigere

I forhold til prisen man måtte betale for Euro i desember 2008 får man 20% mer for sine kroner i dag. Det betyr at kjøpekraften til norske pensjonister i Spania er betraktelig styrket, samtidig har eiendom i Spania blitt tilsvarende billigere for de som har sine inntekter i norske kroner.

– I en verden som preges av nullrente og svake i offentlige finanser, er det ikke overraskende at ”scandies” fremstår som attraktive for utenlandske investorer. Både Sverige og Norge har solide statsfinanser og begge land vil trolig være tidlig ute med rentehevinger. Men dette handler også åpenbart om en euro som svekker seg på bred basis som følge av uroen rundt Hellas. Euroen falt markert mot amerikanske dollar igår og handles nå i morgentimene godt under 1,35, skrev seniorøkonom Knut A. Magnussen i rapporten fra DnB Nor Markets torsdag 18. Februar.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter