EU ser optimistisk på Spania

Publisert

Europakommisjonen er mer optimistiske til den økonomiske utviklingen i Spania enn for bare noen måneder siden og øker landets vekstprognoser for 2015 med over et halvt prosentpoeng. I følge en uttalelse fra den nye kommissæren for økonomi, franske Pierre Moscovici, settes prognosene opp fordi den økonomiske veksten siden i høst har akselerert, betingelsene for å investere er blitt bedre og tilliten til økonomien er tilbake. I tillegg ser man en stabil økning i sysselsettingen.

I 2014 økte Spanias bruttonasjonalprodukt med 1,4 prosent, to desimaler mer enn EU-kommisjonen hadde beregnet. For 2015 og 2016 settes nå vekstprognosene opp fra henholdsvis 1,7 og 2,2 prosent til 2,3 og 2,5 prosent. Det innebærer en forventning om høyere vekst i spansk økonomi enn det som til nå er presentert av både Det internasjonale pengefondet (IMF) og Spanias egen regjering. Det påpekes fra EU at nedgangen i prisen på olje har vært gunstig for den økonomiske utviklingen i landet.

Samtidig knyttes det en viss usikkerhet til at Spania er inne i et valgår med et mulig regjeringsskifte på slutten av året. Dette sees i sammenheng med sosialdemokratenes nylige valgseier i Hellas. I Spania har det nye radikale partiet Podemos fått økt tilslutning. Sammen med PSOE vil venstresiden dersom målingene holder seg ligge an til et overbevisende flertall i parlamentsvalget i november.

Kommissær Moscovici er imidlertid ikke engstelig for at valget i Spania vil bli «et problem». Bak uttalelsen ligger det en forventning om at en eventuell ny regjering vil samarbeide med EU på lik linje med det konservative Partido Popular og regjeringen Rajoy, bidra til videre fremgang for landet og nå målet om å redusere landets offentlige underskudd.

Mer bekymringsverdig enn et eventuelt regjeringsskifte er landets høye arbeidsledighet. Det understrekes at selv om sysselsettingen i dag øker, er en arbeidsledighet på rundt 23 prosent langt over det kommisjonen anser som akseptabelt for et lands økonomi. Dette har også lenge vært et ankepunkt i IMFs analyser.

Foto: EUs kommissær for økonomi, Pierre Moscovici.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter