EU etterlyser reformer i spansk økonomi

Publisert

EU-kommisjonen etterlyser strukturelle reformer i spansk økonomi for å gjøre den mer holdbar på lang sikt. I kommisjonens siste rapport om medlemslandenes økonomi blir det stilt spørsmålstegn til det spanske pensjons- og sykelønnssystemet. Spanias stigende gjennomsnittsalder ventes å bli en fremtidig belastning på pensjonskassen. Derfor mener EU-kommisjonen at omfattende reformer må til for å unngå denne belastningen.

EU-kommisjonen etterlyser strukturelle reformer i spansk økonomi for å gjøre den mer holdbar på lang sikt. I kommisjonens siste rapport om medlemslandenes økonomi blir det stilt spørsmålstegn til det spanske pensjons- og sykelønnssystemet. Spanias stigende gjennomsnittsalder ventes å bli en fremtidig belastning på pensjonskassen. Derfor mener EU-kommisjonen at omfattende reformer må til for å unngå denne belastningen.

Ifølge EU er det spanske budsjettet per i dag 11,8 % høyere enn hva som er beregnet holdbart på lang sikt. Det er betydelig mer enn EU gjennomsnittet som ligger på 6,5 %. Likevel er ikke alt bare negativt. Underskuddet i den spanske økonomien er eksempelvis betydelig lavere enn hos mange andre EU land.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter