EU etterlyser reformer i spansk økonomi

EU-kommisjonen etterlyser strukturelle reformer i spansk økonomi for å gjøre den mer holdbar på lang sikt. I kommisjonens siste rapport om medlemslandenes økonomi blir det stilt spørsmålstegn til det spanske pensjons- og sykelønnssystemet. Spanias stigende gjennomsnittsalder ventes å bli en fremtidig belastning på pensjonskassen. Derfor mener EU-kommisjonen at omfattende reformer må til for å unngå denne belastningen.

EU-kommisjonen etterlyser strukturelle reformer i spansk økonomi for å gjøre den mer holdbar på lang sikt. I kommisjonens siste rapport om medlemslandenes økonomi blir det stilt spørsmålstegn til det spanske pensjons- og sykelønnssystemet. Spanias stigende gjennomsnittsalder ventes å bli en fremtidig belastning på pensjonskassen. Derfor mener EU-kommisjonen at omfattende reformer må til for å unngå denne belastningen.

Ifølge EU er det spanske budsjettet per i dag 11,8 % høyere enn hva som er beregnet holdbart på lang sikt. Det er betydelig mer enn EU gjennomsnittet som ligger på 6,5 %. Likevel er ikke alt bare negativt. Underskuddet i den spanske økonomien er eksempelvis betydelig lavere enn hos mange andre EU land.

Relaterte saker