EU: Advarer mot høy arbeidsledighet

Publisert

EU-kommisjonen er bekymret for den høye arbeidsledigheten i Spania. Kommisjonen støtter den spanske regjeringens spådommer om vekst i økonomien, men advarer mot ledigheten som for øyeblikket er på 25,9 prosent. Ledighets-prognosene for 2015 som den spanske regjeringen har lagt frem er i følge kommisjonen for optimistiske. Tendensen i økonomien er imidlertid positiv og gjelder generelt for hele EU.

I følge Europakommisjonens nye rapport om den økonomiske situasjonen i EU går det i riktig retning med spansk økonomi. Kommisjonen betegner situasjonen i Spania som en «svak tilbakekomst» til økonomisk vekst. Landets bruttonasjonalprodukt (BNP) vil øke med 1,1 prosent i 2014 og 2,1 prosent i 2015. Dermed legger kommisjonen seg en desimal under Spanias regjering for i år som er på 1,2 prosent, men tre desimaler høyere for neste år der regjeringen Rajoy opererer med en prognose på 1,8 prosent. Kommisjonen mener også at ledigheten i Spania nå er på vei nedover, men tror det vil ta lengre tid enn det den spanske regjeringen har forespeilet.

I dag ligger arbeidsledigheten i Spania på 25,9 prosent. Landets regjering har sagt at tallet skal ned til 23,3 prosent til neste år. EU-kommisjonen mener på sin side at ledigheten ikke vil komme under 24 prosent før etter 2015.

Kommisjonen er også skeptiske til at Spania skal klare å nå målene for redusert offentlig underskudd. Dersom landet ikke gjør nye innsparinger vil underskuddet komme til å være på 6,1 prosent av BNP ved utgangen av 2015 mener kommisjonen – langt unna målet på 4,2 prosent som Spania har bundet seg til overfor EU.

Stort underskudd og beskjeden økonomisk vekst vil også føre til at landets gjeld vil øke til over 100 prosent av BNP, fryktes det. I følge kommisjonen vil gjelden være på 100 prosent allerede i år og på 104 prosent i 2015. Til sammenlikning er tallene fra den spanske regjeringen på henholdsvis 99,5 prosent og 101,7 prosent.

Tross justeringen av prognosene er det en positiv rapport EU nå leverer om unionens økonomi. Det snakkes riktignok om et skille mellom nord og syd i EU – der Tyskland er i størst vekst, mens Frankrike, Spania og Italia henger etter. Likevel er det en generell optimisme å se i Brussel med vekstprognoser for hele unionen på 1,6 prosent i år og 2,0 prosent til neste år. Etter å ha opplevd økonomisk tilbakegang i form av to runder med resesjon siden 2008, ser man nå tegn til en reell økonomisk fremgang. I følge EU-kommisjonens pressemelding mandag 5. mai er de gode resultatene i ferd med å gjøre seg gjeldende. Underskuddene hos medlemslandene har gått ned, investeringene er på vei tilbake og man ser tegn til økt sysselsetting. Det konkluderes med at reformer og innsparinger har hjulpet og at dersom landene fortsetter å overholde sine forpliktelser vil den positive tendensen fortsette fremover, også når det gjelder Spania.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter