Eiendomsskatten viktig for kommunene i Alicante

Publisert

Siden starten på økonomiske nedgangstider har over halvparten av kommunene i Alicante-provinsen sett seg nødt til å sette opp skatten på eiendom. I slutten av 2007 var provinsens samlede inntekter fra eiendomsskatt på rundt 383 millioner euro. I dag er den på over 505 millioner euro.  

Siden starten på økonomiske nedgangstider har over halvparten av kommunene i Alicante-provinsen sett seg nødt til å sette opp skatten på eiendom. I slutten av 2007 var provinsens samlede inntekter fra eiendomsskatt på rundt 383 millioner euro. I dag er den på over 505 millioner euro.  

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) er i følge avisens Información den viktigste inntektskilden for kommunene i Alicante. Tallene er hentet fra spanske skattemyndigheter og er basert på beregninger fra 2011. Rapporten viser at provinsens inntekter fra skatt på eiendom i fjor var på 505,9 millioner euro. Siden 2007 har denne inntektsposten vokst med med rundt 122 millioner euro, noe som tilsvarer en økning på ca. 30 %.

Årsaken til at det har blitt behov for å sette opp eiendomsskatten skal ha sammenheng med økonomiske nedgangstider og mangelen på investeringer og ny næringsvirksomhet i provinsen. Etter sammenbruddet i eiendomsmarkedet har spesielt skatte- og avgiftsinntekter fra bygg- og anleggsvirksomhet falt betraktelig. Dette var en inntekt kommunene i stor grad baserte seg på. Uten nye inntekter ville det derfor blitt vanskelig å betjene kommunens utgifter, noe som vil ført til flere oppsigelser og et redusert tilbud av offentlige tjenester.

Inntektsøkningen fra eiendomsskatten skyldes i følge analysene ikke bare at skatten er satt opp. Det er også blitt solgt flere boliger, slik at flere personer nå enn før betaler eiendomsskatt.

Av Ole C. Glad
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter