Dyster økonomisk fremtid for Spania

Publisert

Den spanske økonomien vil krympe med nesten en tiendedel. En av fem vil bli arbeidsledige. Statsgjelden øker til 115% av brutto nasjonalprosjekt.

Det er ett dystert bilde av den spanske økonomien man nå ser danne seg. Regjeringen estimerer med en resesjon på 9.2% som følge av Corona-viruset i Spania. Myndighetene anslå at antall arbeidsledige vil stige til 19%.

Ting vil ikke komme tilbake til «normalen» før i 2022. For neste år regner man med en forbedring. Arbeidsledigheten vil bli redusert til 17.2% og økonomien vil vokse med 6.2%, men likevel ligge tilbake for situasjonen før Corona-viruset.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter