Blir trolig enklere å reise hjem til Norge fra juli måned av

Publisert

På bakgrunn av innspill fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, har regjeringen vedtatt en plan for trinnvis gjenåpning.

Regjeringen anslår at Norge trolig har gått de tre første trinnene i planen innen utgangen av juni og med det er det i juli det blir enklere å returnere til Norge etter et opphold i utlandet.

Fra regjeringens side poengterer man at det i siste instans er smitte-situasjone som avgjør endelig dato for oppmykningen.

Trinn 4 gir enklere innreise fra utlandet

Når man i Norge kommer til «Trinn 3» vil regjeringen fjerne rådet om at man ikke reiser til utlandet. Krav om testing og karantene vil ikke oppmyknes før Trinn 4. I følge planen er det når man går fra «Trinn 3» til «Trinn 4» at man kan se en oppmykning av dagens innreise-regime og de krav om karantene som nå finnes. Detaljene om krav man vil bli møtt med ved retur til Norge er ikke klare. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) utreder nå hvordan et koronasertifikat kan brukes i gjenåpningen.

Åpner for enklere hjemreise etter opphold i utlandet

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier et et intervju med NRK at helsepass og vaksinesertifikater vil kunne gjøre det enklere for folk å reise inn i Norge etter opphold i utlandet.

– Man ser på muligheten for å kombinere enkle digitale løsninger for å se om folk er vaksinert, og eventuelt har testa seg, det åpner muligheten for å reise i Europa. Det kan også brukes nasjonalt, med et håp om å holde mest mulig åpent, sa Høie til NRK.

«Norsk helsepass»

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF utvikler det norske helse-sertifikatet.

– Fra norsk side har vi lagt vekt på at en koordinert europeisk tilnærming til utforming av koronasertifikater kan være med å bidra til en trygg gjenåpning i Europa, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Et koronasertifikat vil både kunne vise vaksinasjonsstatus, negativt testresultat og eventuell immunitet etter gjennomgått koronasykdom.

Regjeringen fortsatt ikke har bestemt hvordan man vil bruke korona-sertifikater eller EUs nye helsepass. Norske myndigheter har tidligere signalisert at de vil ta i bruk EUs nært forestående helsepass.

Spanjolene fjerner kravet om Corona-test

I Spania vil man ikke kreve noen Corona-test før innreise for de som reiser med EUs nye “Grønne Helse sertifikat”, det nå lenge omtalte helse-passet. Så lenge detaljene om den norske versjonen forblir uklar er det usikkert om man vil få den samme fordelen med den norske varianten.

Avinor mener «bunnen er nådd»

Ny direktør i Avinor Abraham Foss mener trafikken på norske flyplasser har passert bunnen. I følge Avinors estimater vil trafikken bare øke fremover.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter