Den spanske gjelden

Publisert

En gjennomgang av den spanske statsgjelden viser at den langsiktige gjelden som må betales innen 2037 er på atten milliarder Euro. Totalt er statsgjelden på 537 milliarder Euro, rundt 50% av brutto nasjonalprodukt (BNP). Det er trolig at regjeringen arbeider for restruktuere gjelden så den skal nedbetales over en periode på femti år for å gjøre belastningen på økonomien mindre.

Størst gjeld i Madrid

En gjennomgang av den spanske statsgjelden viser at den langsiktige gjelden som må betales innen 2037 er på atten milliarder Euro. Totalt er statsgjelden på 537 milliarder Euro, rundt 50% av brutto nasjonalprodukt (BNP). Det er trolig at regjeringen arbeider for restruktuere gjelden så den skal nedbetales over en periode på femti år for å gjøre belastningen på økonomien mindre.

Størst gjeld i Madrid
Den spanske hovedstaden er byen med størst gjeld i Spania, ordfører Alberto Ruiz Gallardon (PP), har generert en gjeld på  over syv milliarder Euro, noe som gir kommunen i praksis null finansielt handlerom. Også Valencia kommune er nedsyltet i gjeld. Kommunen har klaget på statens nye regler som begrenser hvor mye gjeld kommuner kan ta opp. Valencia kommune og deres ordfører Rita Barbara (PP) vil gjerne låne mer penger. Også Valencia-regionen, styrt av samme partiet, har over en årrekke opparbeidet seg gjeld langt over landsgjennomsnittet.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter