Den europeiske sentralbanken kutter renten

Publisert

På rentemøte i Den europeiske sentralbanken (ECB) torsdag 5.juni vedtok regjeringsrådet å sette ned renten for alle typer lån. Sentralbanksjef Mario Draghi offentliggjorde samtidig tiltak for å forbedre funksjonaliteten til den europeiske pengepolitikken.

På rentemøte i Den europeiske sentralbanken (ECB) torsdag 5.juni vedtok regjeringsrådet å sette ned renten for alle typer lån. Sentralbanksjef Mario Draghi offentliggjorde samtidig tiltak for å forbedre funksjonaliteten til den europeiske pengepolitikken.

-Vi må unngå å havne i den samme deflasjonsfellen som Japan, sier sentralbanksjefen, som mener manglende utlån fra europeiske banker ikke skyldes mangelen på penger – men at bankene heller prioriterer å ha pengene på bok i stedet for å gi lån.

Renten på de viktigste finansieringsoperasjonene i eurosystemet settes ned med 10 basispoeng. Dermed blir den gjeldende renten fra 11. juni 2014 kun 0,15 prosent. Renten på marginale utlån reduseres med 35 poeng, til 0,40 prosent.

I tillegg til disse rentekuttene tok den europeiske sentralbanken den historiske beslutningen om å kreve renter av kommersielle banker med innskudd i Den europeiske sentralbanken. Satsen for innskudd reduseres med 10 basispunkter med virkning fra 11. juni 2014. Dermed blir den gjeldende renten –0,10 prosent.

Banken vil også iverksette tiltak som belønner banker som låner ut til private bedrifter. Sentralbanken unntar eiendomsmarkedet fra denne ordningen etter å ha tatt lærdom av lignende tiltak i blant annet Storbritannia. Den engelske sentralbankens såkalte ”Funding for Lending”-ordningen førte til en sterk økning i boliglån, men hadde liten effekt på finansieringen til små og mellomstore bedrifter.

Økonomieksperter tror ikke de nye tiltakene vil ha en dramatisk effekt. Rentesatsene er allerede rekordlave og avkrevingen av innskuddsrente anses kun som en symbolsk handling fra sentralbankens side. Ekspertene mener det heller ikke er åpenbart hvorfor sentralbanken ønsker å øke flyten av kreditt til den private sektoren, siden det er ikke mangel på penger som avskrekker de europeiske bankene fra å låne ut penger. Kontantbeholdningen i de fleste bankene er etter sigende svært stor og problemet er at bankene foretrekker å styrke sin egen bunnlinje.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter