Dårligste år for økonomien i Spania siden 2014

Publisert

Den spanske økonomien ligger an til å ende 2019 med den laveste økonomiske veksten siden 2014.

Den økonomiske aktiviteten i Spania vokste med 1.9% i årets tredje kvartal. Dette sammenliknet med samme perioden i 2018. I forhold til andre kvartal var veksten 0.1% lavere.

Foruten indre spanske forhold er det primært lavere etterspørsel etter spanske varer og tjenester globalt som bremser økonomien.

Økt kjøpekraft for spanjolene i 2019

Til tross for svakt økende inflasjon økte spanjolene sin kjøpekraft i året som gikk.

I løpet av 2019 økte kjøpekraften til både spanske lønnsmottakere og pensjonister. Minstepensjonistene fikk 3% mer i løpet av året samtidig som vanlige pensjonister også fikk sine utbetalinger økt med 1.6%. Dette var mer enn den generelle prisøkningen man så på de fleste varer i året som gikk. Også vanlige lønnsmottakere kunne se sin kjøpekraft gå opp.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter