Dårlig økonomi gir færre skillsmisser

En ny undersøkelse viser at høyere rente og prisstigning påvirker den spanske skillsmissestatistikken. I årets første kvartal sank antallet skillsmisser med 20 % i forhold til samme periode i fjor. Det vil si fra 37.497 til 29.704.

En ny undersøkelse viser at høyere rente og prisstigning påvirker den spanske skillsmissestatistikken. I årets første kvartal sank antallet skillsmisser med 20 % i forhold til samme periode i fjor. Det vil si fra 37.497 til 29.704.

Eksperter mener at privatøkonomiske problemer er årsaken til den synkende skillsmissestatistikken, og at flere spanske husholdninger som for få år siden ville vært skilt, i dag rett og slett ikke har råd til å skille seg.

Gonzales Pueyo, leder for den spanske foreningen for familieadvokater, sier at dette er høyst normalt. I gode tider er terskelen for å skille seg lav, mens i dårligere tider vegrer folk seg for å ta kostnadene ved å gå fra en til to husholdninger. Derfor blir mange boende i samme bolig som før, uten at de har de samme følelsene som tidligere, forklarer Pueyo.

Professor i sosiologi ved universitetet i Baskerland Ander Gurruxaga, bygger opp om disse påstandene. Han har utført en studie bland den spanske middelklassen. Der fant han ut at mange spanske par som tilhører middelklassen plutselig befinner seg i en langt dårligere økonomisk situasjon etter å ha vært igjennom en skillsmisse.

Relaterte saker