Byggekostnadene stabiliserer seg på rekordhøye nivåer

Publisert

Lønns- og materialkostnadene har steget med 2,4 % frem til mai 2023 og er 1,4 % fra rekordnivået.

Byggekostnadene gir ikke bedriftene noe pusterom mer enn ett år etter at inflasjonskrisen brøt ut i en rekke vestlige økonomier. Frem til mai i år har arbeids- og materialforbruket steget med 2,4 % sammenlignet med utgangen av fjoråret. Byggekostnadene ligger bare 1,4 % under de rekordhøye nivåene som ble nådd bare ett år tidligere, i mai 2022.

Denne stabiliseringen er på et historisk høyt nivå: “Den akkumulerte økningen siden mai 2020 er på 26,82 % for yrkesbygg og 1,77 % for boligbygg”, heter det i bulletinen som foreningen for eiendomsutviklere i Madrid (Asprima) sendte ut til sine medlemmer i juli måned. I gjennomsnitt for alle bygninger overstiger økningen i Mitma-indeksen 28 %, sammenlignet med den femte måneden i 2020. Kilder i utbyggingssektoren bekrefter at kostnadene har stabilisert seg, selv om de avventer starten på det nye studieåret i september for å se “hvordan de vil utvikle seg”.

Hvorfor har de stabilisert seg? I løpet av de siste månedene har prisene på enkelte råvarer som steg kraftig i de første månedene av 2022, falt. Det gjelder for eksempel aluminium, der terminprisene på det britiske markedet nådde 3500 i mars i fjor og nå ligger litt over 2150, noe som tilsvarer et fall på over 30 %. Også stål- og kobberprisene har falt, med henholdsvis 22,5 % og 13,6 %. Det er imidlertid ikke alle materialer som har holdt seg på samme nivå eller falt i pris: Ifølge Asprima er glass og sement henholdsvis 32 % og 21,5 % dyrere enn for ett år siden.
Hva vil skje de neste månedene?

CaixaBank Research, finansinstitusjonens senter for økonomisk analyse, påpeker i sin siste artikkel om emnet at “det markante fallet i prisene på industrimetaller på de internasjonale markedene (referanseindeksen LME har falt med 30 % siden toppen i april 2022) og fallet i energiprisene (produksjonen av mange byggematerialer er svært energikrevende) tyder på at den nedadgående kostnadstrenden vil forsterke seg i månedene som kommer”.

Byrået spår at byggekostnadene for boliger i løpet av de kommende månedene vil vise negative endringer fra år til år. “Byggekostnadene i Spania kan begynne å falle i august og falle med rundt 5 % i gjennomsnitt i 2024. Til tross for denne nedgangen vil kostnadene stabilisere seg på et høyere nivå enn før sjokket, rundt 16 % over nivået i januar 2021”, sier eiendomsavdelingen ved senteret for økonomisk analyse.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter