Byggekostnadene stabiliserer seg på rekordhøye nivåer

Publisert

Lønns- og materialkostnadene har steget med 2,4 % frem til mai 2023 og er 1,4 % fra rekordnivået.

Byggekostnadene gir ikke bedriftene noe pusterom mer enn ett år etter at inflasjonskrisen brøt ut i en rekke vestlige økonomier. Frem til mai i år har arbeids- og materialforbruket steget med 2,4 % sammenlignet med utgangen av fjoråret. Byggekostnadene ligger bare 1,4 % under de rekordhøye nivåene som ble nådd bare ett år tidligere, i mai 2022.

Denne stabiliseringen er på et historisk høyt nivå: «Den akkumulerte økningen siden mai 2020 er på 26,82 % for yrkesbygg og 1,77 % for boligbygg», heter det i bulletinen som foreningen for eiendomsutviklere i Madrid (Asprima) sendte ut til sine medlemmer i juli måned. I gjennomsnitt for alle bygninger overstiger økningen i Mitma-indeksen 28 %, sammenlignet med den femte måneden i 2020. Kilder i utbyggingssektoren bekrefter at kostnadene har stabilisert seg, selv om de avventer starten på det nye studieåret i september for å se «hvordan de vil utvikle seg».

Hvorfor har de stabilisert seg? I løpet av de siste månedene har prisene på enkelte råvarer som steg kraftig i de første månedene av 2022, falt. Det gjelder for eksempel aluminium, der terminprisene på det britiske markedet nådde 3500 i mars i fjor og nå ligger litt over 2150, noe som tilsvarer et fall på over 30 %. Også stål- og kobberprisene har falt, med henholdsvis 22,5 % og 13,6 %. Det er imidlertid ikke alle materialer som har holdt seg på samme nivå eller falt i pris: Ifølge Asprima er glass og sement henholdsvis 32 % og 21,5 % dyrere enn for ett år siden.
Hva vil skje de neste månedene?

CaixaBank Research, finansinstitusjonens senter for økonomisk analyse, påpeker i sin siste artikkel om emnet at «det markante fallet i prisene på industrimetaller på de internasjonale markedene (referanseindeksen LME har falt med 30 % siden toppen i april 2022) og fallet i energiprisene (produksjonen av mange byggematerialer er svært energikrevende) tyder på at den nedadgående kostnadstrenden vil forsterke seg i månedene som kommer».

Byrået spår at byggekostnadene for boliger i løpet av de kommende månedene vil vise negative endringer fra år til år. «Byggekostnadene i Spania kan begynne å falle i august og falle med rundt 5 % i gjennomsnitt i 2024. Til tross for denne nedgangen vil kostnadene stabilisere seg på et høyere nivå enn før sjokket, rundt 16 % over nivået i januar 2021», sier eiendomsavdelingen ved senteret for økonomisk analyse.

Norsk Helsebedrift søker helsesekretærer på hel-, og deltid!

Jobb fra hjemmekontor i Spania! Bor du i Alicante området, gjerne Torrevieja og ønsker å jobbe fra Spania fra hjemmekontor mot norske pasienter via nett på telefon og data, er...

Selge spaniaboligen din UTEN å reise til Spania?

Hele pakken hos LNDINBOLIG En del av våre kunder som vil selge boligen sin hverken kan eller ønsker å reise til Spania for å avvikle eierforholdet.Det kan være, tidsklemme, arveoppgjør,...

Relevante nyheter